Infomix

Infomix

Zavedenie eura v knižniciach Slovenskej republiky

Rada Európskej únie na úrovni ministrov financií členských štátov Európskej únie (ECOFIN) na svojom zasadnutí v Bruseli stanovila neodvolateľný prepočítavací koeficient medzi eurom a slovenskou korunou (konverzný kurz) na úrovni 1 € =30,1260 Sk.

V súvislosti s povinnosťou duálneho zobrazovania cien v SR, ktorá sa týka aj výšky poplatkov v knižniciach, vypracovali Ing. Jana Gabrielová a PhDr. Darina Janovská zo Slovenskej národnej knižnice v Martine dokument obsahujúci základné zásady zavedenia eura, informácie o krátkom duálnom obehu do 16. 1. 2009, konverzný kurz, pravidlá zaokrúhľovania, predzásobenie knižníc eurovým obeživom, výmena hotovosti, povinné duálne zobrazovanie cien, základy duálneho zobrazovania cien, doklady
o platbe v knižniciach a cenníky poplatkov knižníc.

 Plné znenie tohto dokumentu nájdete vo formátoch DOC a PDF na www.snk.sk.

info1.jpg (110610 bytes)


Nový portál Ptejte se knihovny

Služba Ptejte se knihovny pri príležitosti svojich piatych narodenín dostala nový šat – rovnako nové sú aj doplnky, ako napríklad záložky, informačné letáky. Nová na povrchu a vnútri umožňuje ďalší rozvoj modernej online referenčnej služby.

Pozri: http://www.ptejteseknihovny.cz/

 info5.jpg (145705 bytes)

 


Stolička, ktorá chodí za vami

Autorom tejto zaujímavej novinky je dizajnér Jelte van Geesta a vyhotovil ju pre knižnicu v Endhovene.

Návštevník knižnice pomocou čipovej karty si zoberie stoličku a tá ho nasleduje po celej knižnici. Čitateľ sa kedykoľvek môže zastaviť a v pokoji si posediačky prezrieť, čo ho zaujíma. Stolička ho automaticky nasleduje počas celej návštevy v knižnici. Takisto môže stoličky na pokyn napríklad knihovníka zoradiť na účel prednášky. Po prekročení istej hranice sa stolička poslušne vráti na svoje miesto, kde sa dobíja a zároveň čaká na ďalšieho návštevníka.

 info3.jpg (42034 bytes)

Zdroj: http://www.likecool.com/Take_a_Seat—Design—Gear.html

 


 Kalendár České knihovny 2009

Narodná knižnica ČR pripravuje vydanie stolného kalendára České knihovny 2009, ktorého obsah bude zameraný na charakteristiku najdôležitejších zdrojov, služieb a databáz a je určený odbornej aj širokej verejnosti. Jeho cieľom je tiež popularizácia českých knižníc.

Kalendár, ktorého maximálna cena bude 50.- Kč, si môžete objednať v akomkoľvek počte do 30. 9. 2008 na adrese:

http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form04_FormKalendar.frm.

Kalendár vyjde v októbri a distribuovaný bude v decembri 2008.

Pozri: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=05_St/kalendar.htm

info2.jpg (257401 bytes)

 


 Zastrešená sivá literatúra

 

Státní technická knihovna v Praze (ďalej STK) v spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Prahe rieši otázku budovania Národného úložiska sivej literatúry v rámci projektu Digitálna knižnica pre sivú literatúru – funkčný model a pilotná realizácia, ktorý je podporovaný Ministerstvom kultúry ČR. Úložisko bude slúžiť ako centrálne rozhranie na vyhľadávanie tzv. nepublikovaných či polopublikovaných dokumentov. Projekt sa zameria na získavanie metadát, prípadne plných textov z oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.

 info4.jpg (75250 bytes)

Viac o projekte pozri: http://nusl.stk.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana

 


Bibliobox Herbie

Krajská knižnica v Karlových Varoch rozmiestnila na najfrekventovanejších miestach v meste boxy určené na vrátenie kníh, nie však časopisov CD, aby zvýšila komfort pre používateľov, nakoľko knižnica je umiestnená na kraji miesta. Táto služba funguje za predpokladu vzájomnej dôvery čitateľov a knižnice a na základe internej smernice, ktorá stanovuje jasné pravidlá manipulácie s takto vrátenými knihami a zodpovednosť preberajúcich osôb.

Služba je veľmi obľúbená a od októbra 2007 do mája 2008 ju využilo 1 811 čitateľov, ktorí vrátili 5 065 kníh.

Podrobnejšie o tom pozri: Bulletin SKIP, 2/2008.

 


Oznam

Slovenská národná knižnica v Martine oznamuje svojim čitateľom, že všetky platby v inštitúcii možno realizovať aj prostredníctvom platobnej karty. Platobnou kartou možno uhrádzať aj poplatky za služby Archívu literatúry a umenia, poplatky, ktoré sa uhrádzajú priamo v študovniach, ako aj platby za predaj publikácií vydaných SNK. POS terminál na prijímanie platobných kariet sa nachádza v požičovni SNK.

Share: