Chatujúci knihovníci

From Slovakia

Nie, nebude reč o porušovaní pracovnej disciplíny. Iba o takom malom krôčiku Slovenskej pedagogickej knižnice smerom k jej používateľovi.

Používateľ našej knižnice je totiž mladý. Je vlastne mladý stále, a preto k nám stále prichádza modernejší a modernejší. On potrebuje nás a my potrebujeme jeho. On vyrastá na nových technológiách a my, ako vlci, ak s ním chceme žiť, musíme s ním… KOMUNIKOVAŤ! Komunikovať jeho spôsobom, pohodlne, rýchlo. Zvykol si na svoju “neviditeľnosť” vo virtuálnom svete, na zrýchlený život, skratkovité vyjadrovanie, emotikony, smajlíky…

Už dávno neplatí, že pracovník knižnice komunikuje s používateľom maximálne tromi spôsobmi (osobne, telefonicky, poštou). Zvykli sme si už na e-maily, zvykli sme si aj na rôzne druhy elektronických formulárov. Prečo teda nevyužiť aj spôsoby, ktorými komunikujú študenti medzi sebou?

Preto sme sa v SPK rozhodli, že spolu s novou webovou stránkou spustíme aj dva ďalšie spôsoby poskytovania informácií a konzultácií. A to prostredníctvom ICQ a Skype.

Prečo tieto dva? Zo skúseností vieme, že práve tieto komunikačné programy patria dnes na Slovensku medzi najviac používané na chatovanie. Komunikácia prostredníctvom chatu je určená najmä na zodpovedanie krátkych, stručných, ľahko zrozumiteľných otázok.

Výhody:

  • anonymita – diskutujúci nemusí byť ani naším používateľom. Môže sa preto spýtať aj takú vec, pri ktorej by mal inak zábrany;
  • finančná výhodnosť – ušetrené peniaze za telefonický hovor alebo dopravu;
  • možnosť lepšie a v pokoji si rozmyslieť formuláciu otázok;
  • možnosť priamo vo svojom počítači zrealizovať navrhované riešenia od knihovníka a dávať doplňujúce otázky.

Nevýhody:

  • anonymita – je to dvojsečná zbraň, vďaka anonymite dostáva druhá strana možnosť aj zaútočiť nepríjemným spôsobom;
  • služba nie je vhodná pre rozsiahlejšie úlohy s potrebou dlhšieho vyhľadávania a pod.;
  • môže sa stať, že v tom istom čase vyžadujú konzultáciu dvaja alebo viacerí, v tom prípade knihovník musí nájsť vhodné riešenie.

Služby konzultácií cez ICQ a Skype nemajú za cieľ nahradiť či vytlačiť doterajšie spôsoby komunikácie. Je to doplnok k nim, ktorý si, ako dúfame, nájde tú svoju cieľovú skupinu. Mnohé problémy používateľov sa cez chat vyriešiť nedajú, je potrebná osobná návšteva, alebo je vhodnejší e-mail. Pri niektorých úradných záležitostiach s potrebou hmatateľného písomného dokladu asi vždy bude potrebná klasická pošta. A niekto má jednoducho radšej telefón, lebo chce počuť ľudský hlas…

Dnes je ešte priskoro na nejaké hodnotenie týchto nových konzultantských služieb. Zatiaľ nemáme dostatočnú vzorku používateľskej obce, z ktorej by sme mohli vychádzať. V súčasnosti obe služby fungujú v čase od 10.00 do 12.00 každý pracovný deň. Prehodnocujeme tento čas, či je najvhodnejšie zvolený a dostatočne dlhý, a tiež robíme kroky k väčšej propagácii. Momentálny stav je taký, že možnosť využívania ICQ a Skype je uvedená na našej stránke (na viacerých miestach). V najbližšej budúcnosti budú kontakty uvedené aj na preukazoch, na informačných letákoch, hlavičkovom papieri, na výveskách priamo v knižnici, teda všade, kde je možnosť tieto služby spropagovať.

Ale jedno vieme určite. Na tomto bode určite nekončíme! Keďže sme si už zvykli na rýchle zmeny v našom internetovom veku, tak aj chat cez ICQ a Skype berieme len ako ďalšiu zastávku v tomto behu na dlhé trate, ktorým práca s používateľom knižnice určite je.

Share: