Nové akvizície pre používateľov CVTI SR v oblasti EIZ a printových publikácií

Introducing

Už niekoľko rokov sa CVTI SR snaží pre svojich používateľov zabezpečovať kvalitné odborné domáce aj zahraničné e-zdroje, ktoré sú sprístupňované či už priamo v študovniach alebo cez vzdialený prístup pre registrovaných používateľov. Jednoduchý a pohodlný prístup k odborným informáciám z rôznych oblastí je v dnešnej dobe nevyhnutnou súčasťou štúdia, výskumu, tvorby odborných prác či vzdelávania sa v rámci odboru. Popri plných textoch vedeckých článkov z časopisov, zborníkov či e-kníh sú prístupné aj abstrakty či citácie.

Z pridelených finančných prostriedkov rozpočtu CVTI SR i z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci projektu NITT SK pripravilo pre svojich používateľov aj na rok 2012 novinky v podobe prístupu do odborných plnotextových databáz monografií a periodík.

Zatiaľ ako jediná vedecká knižnica na Slovensku ponúka svojim čitateľom prístup do databázy Emerald (obr. č. 1), ktorá obsahuje hodnotné plnotextové články časopisov zameraných na strojárstvo, manažment, ekonomiku, sociálne vedy a knižnično-informačnú vedu. Z viac ako 200 titulov periodík si určite každý vyberie a nájde informáciu potrebnú ku svojmu štúdiu či výskumu.

                                               
                    obr. č. 1 Databáza EMERALD

Zaujímavým a cenným prínosom pre používateľov je prístup do databázy IGI Global (obr. č. 2), ktorá ponúka 57 najnovších plnotextových odborných e-monografií z oblasti bioinformatiky, výpočtovej techniky, umelej inteligencie, chemického inžinierstva či knižničnej vedy.  Databázu IGI Global má CVTI SR zatiaľ ako jediná vedecká knižnica na Slovensku. Odborné e-knihy z tejto databázy boli zakúpené v rámci projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.

obr. č. 2 databáza IGI GLOBAL

Pri výbere jednotlivých titulov zakúpených pre používateľov z databázy boli zohľadnené štatistiky využívanosti počas skúšobného prístupu v CVTI SR i z najvyužívanejších a najaktuálnejších titulov podľa štatistík celého sveta, najmä západnej Európy.

Ďalšou novinkou je prístup do kolekcie 88 odborných e-kníh v databáze EBSCO eBook Collection (obr. č. 3), v ktorej na nachádzajú e-tituly z oblasti prírodných a technických vied.

obr. č. 3 databáza EBSCO e-book

Zaujímavou novinkou pre používateľov je možnosť stiahnuť si zdarma plné texty e-kníh z databázy EBSCO do vlastných prenosných zariadení.

Medzi ďalšie nové akvizície CVTI SR je zakúpenie odbornej literatúry v rámci projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK. Ide o odborné knihy z oblasti transferu technológie a duševného vlastníctva. Celkovo bolo do fondu zakúpených 97 titulov, niektoré ako multiplikáty, ktoré sú poskytnuté  ako dlhodobé výpožičky pre akademickú verejnosť na pôde univerzít na Slovensku. V súčasnosti prebieha ďalší výber odbornej literatúry. Tematické zameranie titulov poskytuje pohľad na inovácie v oblasti transferu technológií, právnej ochrany duševného vlastníctva, ochranných známok, licencií a autorských práv v celoeurópskom kontexte.

Zoznam jednotlivých titulov môžete nájsť na webovej stránke CVTI SR v samostatnej sekcii NITT (http://nitt.cvtisr.sk/uvodna-stranka/literatura.html?page_id=505) (obr. č. 4).  


portál NITT SK – sekcia Literatúra

Share:
Issue content