Časopisy z jedné kapsy

Introducing

Časopisy
z jedné kapsy

 
Na Univerzitě Karlově v Praze a v Krajské knihovně Karlovy Vary připravují pro
studenty, pedagogy a čtenáře atraktivní seznamy dostupných významných a
populárních elektronických časopisů. Jedná se o časopisy jako Nature, Science,
Newsweek, The Economist, Financial Times, National Geographic, Time, British Medical
Journal, The New England Journal od Medicine. Nabídka časopisů je graficky pojata
obdobně jako nabídka časopisů ve volném výběru v knihovně (obr. č. 1).

pavlik_1.jpg (63465 bytes)

Obrázek 1  Nabídka elektronických časopisů v Krajské knihovně Karlovy
Vary

Na rozdíl od tradičního volného výběru v knihovně jsou zde
dostupná všechna čísla pro všechny čtenáře v každém okamžiku a většinou v
podstatně širším časovém pokrytí. Například u časopisu Science mají studenti a
pedagogové k dispozici všechna čísla od roku 1997 až po právě aktuální vydání,
tj. všechna čísla za posledních 11 let.

Kromě vybraných významných a populárních časopisů mají
čtenáři v Krajské knihovně Karlovy Vary a na Univerzitě Karlově v Praze k dispozici
také kompletní seznam všech dostupných elektronických časopisů. V seznamech jsou
pro přehlednost   jak předplácené, tak odborné volně přístupné – Open
Access – časopisy. V případě Univerzity Karlovy v Praze je to více než 25 tisíc
elektronických časopisů. Seznamy časopisů jsou pohodlně prohledatelné podle názvu
časopisu, ISSN, podle poskytovatele a předmětových kategorií. U všech časopisů je
k dispozici historie časopisu (slučování, přejmenovávání, rozdělování na více
časopisů,… ), časové pokrytí plnotextové verze ve všech databázích, kde je
časopis předplácen nebo kde je volně přístupný, a předmětové kategorie. U všech
časopisů jsou aktuálně platné odkazy na všechny dostupné předplácené nebo volně
přístupné kopie. Ukázka seznamů časopisů na Univerzitě Karlově v Praze je na obr.
č. 2.

pavlik_2.jpg (51832 bytes)

Obrázek 2  Seznam elektronických časopisů na Univerzitě Karlově v Praze

 

Motorem těchto služeb knihoven Univerzity Karlovy v Praze a
Krajské knihovny Karlovy Vary je technologie SFX. Na základě podkladů k předplatnému
k elektronickým zdrojům SFX server automaticky vytváří uvedené seznamy
elektronických časopisů a zajišťuje platné odkazy na všechny časopisy bez
jakékoli ruční práce knihovníků.    

Kromě automaticky generovaných seznamů elektronických časopisů
a vždy platných tzv. OpenURL odkazů na elektronické verze časopisů zajišťuje SFX
server také tyto služby:

 • propojení na elektronické knihy,
 • záznamy elektronických časopisů pro import do katalogu a pro
  zajištění kompletního seznamu časopisů dostupných v knihovně jak v tištěné, tak
  v elektronické verzi,
 • propojení na články z výsledků vyhledávání ve
  vyhledávačích s podporou OpenURL, například MetaLib, Google Scholar, Scopus, Web Of
  Knowledge, PubMed,
 • propojení na články, elektronických časopisy a elektronických
  knihy z katalogů knihoven s podporou OpenURL, například Aleph, Virtua, T Series,
 • propojení na plné texty článků z bibliografických a
  abstraktových databází nebo na plné texty článků z plnotextových databází ovšem
  s nedostupným plným textem z důvodu omezeného pokrytí, předplatného či embarga,
  například HW Wilson, EBSCO, Proquest, CSA, OvidSP, Elsevier,
 • propojení z výsledků vyhledávání ve vyhledávačích do
  katalogů knihoven na dostupné tištěné verze dokumentů,
 • propojení na zdigitalizované knihy v rámci projektu Google Book
  Search,
 • propojení na Citační manažery, např. RefWorks, EndNote,
  Citace.com,
 • analýzy předplatného pro efektivní akvizici elektronických
  časopisů a knih, eliminace duplicit
  v předplatném.

Ke konci roku 2008 používá v České republice sfxové seznamy
elektronických časopisů 24 univerzitních, vědeckých a krajských knihoven včetně
Národní knihovny v Praze. Souběžně s implementací SFX na Masarykově Univerzitě v
Brně probíhá implementace SFX ve Slovenské akademii věd. Slovenská akademie věd
zvolila SaaS verzi SFX (Software jako služba – Software as a Service), díky čemuž
může implementace proběhnout velmi rychle a čtenáři Slovenské akademie věd se již
mohou těšit na sfxový seznam časopisů, který budou mít brzy k dispozici.
    

Služby seznamu elektronických časopisů by nebyly úplné, pokud
by je čtenáři nemohli využívat odkudkoli. Tzv. vzdálený přístup k elektronickým
časopisům může zajistit například EZproxy server, který je plně kompatibilní a
pohodlně integrovatelný s SFX.

EZproxy je využíván například na Univerzitě Karlově v Praze,
ve Státní technické knihovně v Praze, implementace probíhá na Vysoké škole
ekonomické v Praze. Se svými více než 2 500 instalacemi v 60 zemích světa je EZproxy
v současné době pravděpodobně nejrozšířenějším nástrojem pro vzdálený
přístup k elektronickým zdrojům v knihovnách. Na obr. č. 3 je úvodní stránka
EZproxy portálu Vědecké knihovny v Olomouci.

pavlik_3.gif (78119 bytes)

Obrázek 3  EZproxy ve Vědecké
knihovně v Olomouci

EZproxy i SFX jsou navíc připraveny na implementaci nového
standardu pro zajištění federativní autentikace a vzdáleného přístupu k
elektronickým zdrojům – middleware Shibboleth. Na Univerzitě Karlově v Praze je
EZproxy server již provozován v rámci shibbolethové infrastruktury a implementace
Shibboleth u SFX se připravuje.

MULTIDATA Praha nabízí knihovnám implementaci EZproxy na klíč a
je výhradním distributorem SFX pro Slovenskou republiku a Českou republiku. Díky
zařízením jako Apple iPhone a dostupnosti rychlého internetového připojení je
možný přístup k elektronickým časopisům a knihám z malého příručního
zařízení. Společnost MULTIDATA pomáhá knihovnám na Slovensku a v Čechách doručit
elektronické časopisy a knihy do kapes čtenářů.

Hodně štěstí a úspěchů do roku 2009 za společnost MULTIDATA
Praha čtenářům ITlib přeje

Jiří Pavlík

Zdroje:

1.   Top e-journals na Univerzitě Karlově v
Praze, http://www.pavlik.ruk.cuni.cz/SFXUK/Top_e-jonals.html

2.   Blog k SFX na UK, http://www.pavlik.ruk.cuni.cz/SFXUK/SFX_blog/SFX_blog.html

3.   El. časopisy v Krajské knihovně Karlovy
Vary, http://www.knihovna.kvary.cz/cs/elektronicka-knihovna/e-casopisy/

4.   Stránky k SFX na portálu MULTIDATA Praha, http://www.multidata.cz/produkty/sfx/

5.   Články k SFX MULTIDATA Praha, http://www.multidata.cz/produkty/sfx/clanky-a-prezentace

6.   Portál elektronických časopisů Univerzity
Karlovy v Praze, http://pec.cuni.cz/

7.   EZproxy portál Vědecké knihovny v Olomouci,
http://ezproxy.vkol.cz/

8.   SFX seznamy el. časopisů Jednotné
informační brány ČR, http://info.jib.cz/informace-pro-uzivatele/seznamy-e-casopisu

9.   Zdrojové systémy pro SFX na Univerzitě
Karlově v Praze, http://sfx.cuni.cz/SFX-4.html

10. Stránky k MetaLib na portálu MULTIDATA Praha, http://www.multidata.cz/produkty/metalib

11. SaaS – Wikipedie, http://cs.wikipedia.org/wiki/SaaS

12. Stránky k EZproxy na portálu OCLC, http://www.oclc.org/ezproxy/

13. Stránky české shibbolethové federace eduID, http://www.eduid.cz/wiki/eduid/index

14. Pavlík, Jiří. SFX, Verde a MetaLib ve službách
Univerzity Karlovy v Praze. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5 [cit. 2008-11-23].
Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4722>.
URN-NBN:cz-ik4722. ISSN 1212-5075.

Share: