Issue 4/2008

From Slovakia

Štandardy informačného systému verejnej správy a knižnice

Niekedy v roku 2004 sme závideli českým knihovníkom, že informatizácii v Českej republike napomohol vznik ústredného orgánu štátnej správy Ministerstvo informatiky ČR. Bol prijatý...

From Slovakia

Elektronické dokumenty a súvisiace zmeny v legislatíve

Elektronické publikovanie je fenomén, ktorý preniká v posledných rokoch závratnou rýchlosťou do všetkých oblastí politického, kultúrneho, spoločenského, vedeckého i akademického...

From Slovakia

Norma ISO STN 3297 Medzinárodné štandardné číslo seriálovej publikácie (ISSN) a aplikácia nového prvku ISSN-L v praxi

Slovenská technická norma ISO STN 3297 Medzinárodné štandardné číslo seriálovej publikácie (ISSN)1, vydaná 1. októbra 2008, je prevzatá prekladom 4. revidovaného vydania normy ISO 3297,...

From Slovakia

Creative commons – „nový“ štandard na správu dokumentov

Úvodné zamyslenie Internet má svojho patróna. Oficiálneho, priamo Vatikánom uznaného. Svätého Izidora… Aj so svojou oficiálnou modlitbou a s (predpokladám neoficiálnou)...

From Slovakia

CERIF: štandardizácia informácií o vede

Štandardizácia v oblasti informačných systémov o vede a výskume je medzi odbornou verejnosťou na Slovensku takmer neznámym pojmom. Dátový formát CERIF (Common European Research...

From seminars and conferences

Meranie výkonov v knižniciach – nekonvenčný úvod

Meranie výkonov je téma, s ktorou sa denne stretávame v mnohých knižniciach. Prečo treba merať výkony aj v knižniciach? Práca s dátami, štatistikami a číslami je časovo náročná,...

From seminars and conferences

Benchmarking knihoven

Co je benchmarking Při nahlédnutí do anglického slovníku je možno zjistit, že pojem „benchmark“ lze přeložit jako „měřítko“, „značku zeměměřiče pro měření výšky“ či...

From seminars and conferences

Meranie výkonov v maďarských knižniciach – výsledky a problémy

Najskôr by som sa chcela poďakovať za pozvanie na tento seminár, ktorý sa koná v Bratislave. Je mi potešením, že môžem stretnúť tak veľa kolegov a opäť navštíviť toto pekné mesto....

From seminars and conferences

Analýza výkonov vedeckých knižníc v Poľsku. Opis projektu

Hlavným cieľom tejto práce je prezentovať výsledky prebiehajúcej štúdie  o ukazovateľoch výkonov pre poľské vedecké knižnice. Výkonové normy knižníc boli po niekoľko rokov...

From seminars and conferences

Štandardy verejných knižníc v Slovenskej republike

Približne pred poldruha rokom predstavila odborná skupina pre tvorbu štandardov verejných knižníc slovenskej knihovníckej verejnosti ich prvú etapu, koncom uplynulého roka vedúca odbornej...

Introducing

Časopisy z jedné kapsy

Časopisy z jedné kapsy   Na Univerzitě Karlově v Praze a v Krajské knihovně Karlovy Vary připravují pro studenty, pedagogy a čtenáře atraktivní seznamy dostupných významných a...

From seminars and conferences

Historik versus markup. O interdisciplinárnom workshope Elektronické edície latinských prameňov na báze XML

Myšlienka zorganizovať podujatie sa zrodila už pred niekoľkými rokmi. V tom čase tvorcovia  digitálnej knižnice pre historické tlače a rukopisy Manuscriptorium...

From seminars and conferences

Benchmarking v knižniciach

Goetheho inštitút v Bratislave, Slovenská národná knižnica, Spolok slovenských knihovníkov a Slovenská asociácia knižníc zorganizovali v spolupráci s Centrom VTI SR dňa 23. septembra...

Speech

Príhovor

  Ing. Ivana Hrubá ivana.hruba@sutn.gov.sk Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava   „Ak nie si súčasťou normalizácie, môžeš sa stať súčasťou problémov.“...

Main Articles

Štandardy – druhy, vývoj a použitie

Cieľom príspevku je definovanie jednotlivých existujúcich druhov štandardov využívaných tzv. pamäťovými inštitúciami. Rieši sa otázka definovania pojmu štandard. Je predstavený...