INFOPROGRAM.CZ: nový portál pro podporu informačního vzdělávání

From abroad

Portál Infogram.cz1
vznikl v roce 2008 jako jeden z výstupů centralizovaného rozvojového projektu MŠMT
Informační vzdělávání bez bariér: webový portál pro rozvoj informační
gramotnosti a podporu celoživotního vzdělávání“.
Projekt byl zaměřen na
problematiku rozvoje informační gramotnosti a podpory informačního vzdělávání na
vysokých školách v České republice a na jeho řešení se podílela následující
pracoviště:

 • Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v
  Praze (koordinátor projektu), 
 • Ústřední knihovna Západočeské univerzity v Plzni,
 • Ústřední knihovna Fakulty strojní ČVUT v Praze.

K hlavním cílům projektu, kromě vytvoření struktury a obsahu
nového portálu, patřila i příprava pracovníků vysokoškolských knihoven k
pedagogické činnosti a podpora vysokoškolských pedagogů v pravidelném využívání
informačních zdrojů při výuce. Dalším cílem, který se v průběhu řešení
projektu ukázal být i jednou ze základních metod práce, bylo sdílení dobré praxe v
oblasti informačního vzdělávání mezi vysokými školami. Důležitým výsledkem
řešení výše zmíněného projektu bylo proto i uspořádání dvou seminářů typu Train
The Trainers
pro vysokoškolské knihovníky a pedagogy2.

Myšlenka portálu na podporu informačního vzdělávání však
vznikla již dříve – na pracovních setkáních členů Odborné komise pro
informační vzdělávání a informační gramotnost (IVIG), která pracuje v rámci
Asociace knihoven vysokých škol ČR3.
Tento záměr byl prezentován již v roce 2005 pod názvem Projekt Informačního
Vzdělávání Online.
Dlouho se však nedařilo najít vhodný zdroj financování
pro jeho uskutečnění. Portál Infogram.cz z tohoto projektu vychází. Vzhledem
k vývoji v oblasti rozvoje informačního vzdělávání však bylo nutné původní
návrh přepracovat a doplnit.

Hlavní myšlenkou projektu portálu Infogram.cz bylo
shromáždit na jednom místě materiály související s informačním vzděláváním. A
to jak materiálů pro studenty, kteří chtějí rozvíjet svou informační gramotnost,
tak materiálů pro pedagogy a knihovníky, kteří připravují a vedou aktivity
související s informačním vzděláváním. Zvláštní pozornost je věnována i
etickým a právním aspektům práce s informačními zdroji a v nich obsaženými
informacemi, zejména problematice plagiátorství.

 

land.jpg (182868 bytes)

Portál je tvořen čtyřmi hlavními sekcemi:

Pro studenty:

 • Výukové materiálynávody a příklady,
  cvičení a hodnocení znalostí pro vyhledávání v katalozích, vyhledávání v
  databázích a vyhledávání na Internetu.

Pro vyučující:

 • Koncepce a vzory strategické dokumenty a koncepce,
  vzory a příklady výukových programů a předmětů jako podklady pro tvorbu vlastních
  učebních programů a vzdělávacích akcí pro rozvoj informační gramotnosti.
 • Didaktika a metodika – teoretické základy pro informační
  vzdělávání k tématům: vzdělávání dospělých, plánování a příprava výuky,
  vyučovací formy a metody a hodnocení vzdělávací činnosti.
 • Výukové materiály – návody a příklady, cvičení a
  hodnocení znalostí k vyhledávání v knihovních katalozích, databázích a na
  Internetu jako pomůcky a vzory pro výuku.

Plagiátorství:

 • Plagiátorství – definice a právní minimum
 • Prevence zásady vědecké práce a citační etika
 • Pomůcky a manuály citační normy a
  bibliografické manažery
 • Zdroje informací a řešení problematiky – články,
  knihy, projekty, akce a kauzy
 • Odhalování plagiátu
 • Materiály pro podporu výuky

Zajímavé odkazy:

 • Výukové programy
 • Softwary pro výukové programy
 • Grantové možnosti
 • Konference
 • Diskusní fóra
 • Blogy
 • Lidé

Je zřejmé, že spuštěním ostrého provozu portálu Infogram.cz
hlavní díl práce teprve začíná. Celý řešitelský tým předpokládá další
práce na průběžné aktualizaci portálu. Tak aby jeho forma i obsah co nejvíce
vyhovovaly všem uživatelům portálu – studentům, pedagogům i knihovníkům.
Redakční systém k ukládání textů a údržbě portálu a technická podpora firmy
MathAn, s.r.o., by měly tyto práce usnadnit. Důležitou roli v dalším rozvoji
portálu bude hrát spolupráce redakčního týmu s jeho uživateli. Je potěšující,
že od prvních dnů po spuštění Infogramu přicházejí názory uživatelů,
podle kterých tvůrci portálu už začali texty upravovat.

Na závěr si tedy dovolím malou výzvu ke spolupráci. Velmi
uvítáme, pokud se rozhodnete přispět k rozvoji portálu Infogram.cz. Kromě
kontaktů na řešitele najdete na portálu i jednoduchý formulář pod odkazem Vzkazy.
Zde můžete napsat redakci portálu svůj vzkaz, dotaz či připomínku. Pokud máte
vhodné prezentace, manuály, cvičení či testy, které byste chtěli dát k dispozici
ostatním, ozvěte se. Těšíme se na spolupráci a věříme, že nový portál Infogram.cz
se stane užitečným nástrojem pro všechny, kteří se věnují informačnímu
vzdělávání (nejen) na vysokých školách.


1 Portál je dostupný na http://www.infogram.cz

2 Více informací o seminářích najdete v článku v
elektronickém časopisu Ikaros na adrese: http://www.ikaros.cz/node/5174
a v časopisu Inflow na adrese http://www.inflow.cz/ttt-%E2%80%93-train-trainers.

3 http://www.akvs.cz

Share: