Infomix

Infomix

elag.jpg (23069 bytes)  ELAG ´09 v Bratislave

Hostiteľom tohtoročnej špičkovej európskej konferencie European
Library Automation Group, zaoberajúcej sa technológiami pre
knihovníctvo a správu informácií, bude v dňoch 26. – 28. apríla Univerzitná
knižnica v Bratislave.

Už vyše 25 rokov predstavuje ELAG pre európskych profesionálov z
oblasti knihovníckych systémov jedinečnú príležitosť diskutovať o aktuálnych
problémoch a o výzvach do budúcnosti a vymieňať si úspešné riešenia. Pravidelne
sa tejto konferencie zúčastňuje vyše 450 expertov z 27 európskych krajín.

Témou tohtoročnej konferencie sú Nové nástroje
(knihovníckeho) remesla
, ako je web 2.0, sociálne sieťové aplikácie, blogy, wiki,
RSS, facetové vyhľadávanie, sémantické prepojovanie, digitálne dokumenty  a
iné nové výdobytky, ktoré dramaticky menia systémové prostredie v knižniciach a o
ktorých používatelia predpokladajú, že ich knižničné systémy využívajú. A aby
boli systémoví knihovníci a vývojári schopní reagovať na tieto výzvy, musia
objaviť a zvládnuť nové spôsoby a metódy vývoja a využitia informatiky na
riešenie informačných problémov.

Okrem prednášok a diskusií sa bude konať aj prezentácia
nástrojov, inovatívneho softvéru, aplikácií a vývojových prostredí.

Podrobnejšie informácie o konferencii nájdete na http://indico.ulib.sk/MaKaC/conferenceDisplay.py?confId=5


eupeana.jpg (34606 bytes)  Europeana je na webe

www.europeana.eu je
výsledkom jedného z najambicióznejších projektov Európskej únie v oblasti
uchovávania kultúrneho dedičstva Európy (Projekt Európska digitálna knižnica –
bolo naň vyčlenených 120 miliónov eur,   vedením projektu bola poverená
skupina odborníkov z národných knižníc Holandska, Nemecka a Francúzska), ktorý sa
pripravoval od roku 2005 a ktorého cieľom je vytvoriť virtuálnu knižnicu
zjednocujúcou kultúrne dedičstvo Európy, prístupnú pre všetkých zadarmo. Do
projektu sa zapojilo vyše 90 partnerov zo všetkých členských štátov EÚ (v
súčasnosti sú do projektu za SR zapojené Slovenská národná knižnica a Slovenská
národná galéria). Je prístupná v 26 jazykoch.

Podrobnejšie pozri na www.zive.sk
(15. 12. 2008)


elibrary.jpg (20407 bytes)
  Nový portál Európskej knižnice

www.TheEuropeanaLibrary.org
je službou Konferencie riaditeľov európskych národných knižníc (Conference of
European National Librarians/CENL) poskytujúcou voľný prístup ku kombinovaným
zdrojom, knihám, populárnym aj odborným časopisom, rukopisom, zvukovým archívom a
videoarchívom, a to digitálnym aj nedigitálnym, v 38 národných knižniciach Európy
(z celkového počtu 47).

Vo februári boli zverejnené nové webové stránky, ktoré sú
vylepšené na základe požiadaviek používateľov, najmä na zlepšenie viacjazyčného
vybavenia, takže používatelia môžu v rodnom jazyku pracovať s viac než 330
zbierkami. Navigácia a podpora vrátane častých otázok (FAQ), ako aj príručka pre
používateľov sú k dispozícii v 22 európskych jazykoch.

Podrobne pozri Tlačovú správu na www.nkp.cz/files/tz_tel_new.doc.


mufin.jpg (24217 bytes)  Vyhľadávač MUFIN

MUFIN dokáže za zlomok sekundy vyhľadať obrázky vo veľkých
databázach na základe podobnosti. Tento unikátny vyhľadávač vyvinuli vedci z Fakulty
informatiky Masarykovej univerzity vsity Research, ktorá do Čiech doputovala vôbec po
prvýkrát. Túto cenu udeľuje IBM univerzitám na celom svete. Spolu s ocenením
poskytuje IBM aj materiálnu i finančnú odmenu bádateľským tímom.

Mnoho informácií nebýva opísaných textom (napr. röntgeny,
fotoalbumy, umelecké diela atď.), takže bežný vyhľadávač ich nenájde.  MUFIN
používa pri vyhľadávaní tzv. deskriptory, ktoré môžu vystihovať vlastnosti
súborov, ako je napr. farebné spektrum, textúra alebo rozloženie tvarov. Ich
porovnávaním potom vyhľadávač vyberie vizuálne podobné fotografie medzi miliónmi
iných.

V súčasnosti si záujemcovia môžu tento vyhľadávač
vyskúšať na webovej adrese http://mufin.fi.muni.cz/imgsearch/.

Výskumný tím pokračuje v projekte a pracuje aj na vyhľadávaní
vo videosúboroch a zvukových nahrávkach.

Zdroj: V. Skálová: Češi vynalezli unikátní vyhledavač.
Ocenila ho i IBM. Dostupné na www.aktualne.cz, 11.
12. 2008.


zrak.jpg (422932 bytes)

Share: