Pamäťové inštitúcie v digitálnom prostredí, INFOS 2009

From seminars and conferences

infos2009.jpg (2585 bytes)

Ústredná téma tohtoročného medzinárodného informatického sympózia zorganizovaného  Spolkom slovenských knihovníkov, ktoré tradične reflektuje hlavné trendy rozvoja informačnej spoločnosti, znela – Pamäťové inštitúcie v digitálnom prostredí. Jasne potvrdila prioritnú úlohu knižníc a všetkých typov pamäťových inštitúcií, aby v digitálnom prostredí nielen využívali informačné technológie a inšpirovali sa dynamickým komerčným IT prostredím, ale aby aj sami prinášali nové trendy v oblasti uchovávania, ale najmä sprístupňovania kultúrneho dedičstva a budovania znalostnej spoločnosti.

hotel_academia.jpg (33417 bytes)

Tohtoročný INFOS 2009 zaznamenal niekoľko prvenstiev:

  • generálnym partnerom podujatia sa stala významná medzinárodná spoločnosť z oblasti informačných technológií – IBM;
  • odborný program obohatil telemost s Kongresovou knižnicou v USA (pozri s. 46);
  • po prvýkrát bola samostatná sekcia venovaná verejným knižniciam;
  • popri prednáškach mali účastníci možnosť vypočuť si prezentácie posterov;
  • tradičný spoločenský program oživil večer s názvom „RetroINFOS“ ako spomienka na obdobie začiatkov (roky 1974 – 1979);
  • v rámci Firemného večera s tombolou bola udelená hlavná cena – notebook, ktorý venoval generálny partner podujatia – firma IBM.

Na sympóziu sa zúčastnilo viac ako 140 účastníkov, odznelo 40 prednášok, k dispozícii bolo 9 posterov a svoje produkty a služby predstavilo vo vystavovateľských stánkoch 11 firiem.

Plné texty príspevkov, fotogalériu a ďalšie informácie týkajúce sa sympózia INFOS 2009 nájdete na portáli InfoLib (www.infolib.sk).

Share: