Issue 2/2009

From Slovakia

Databáza SCOPUS - jej obsah a nástroje alebo Predstavujeme databázu SCOPUS

Scopus umbretta je vták z čeľade Scopidae (takatrovité), vzdialený príbuzný bocianov, známy svojimi vynikajúcimi navigačnými schopnosťami. Databáza, ktorá bola po ňom pomenovaná, má,...

From Slovakia

Vzdialený prístup k externým informačným zdrojom Univerzity Komenského v Bratislave

Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave (UK) pre akademickú obec univerzity zabezpečuje prístup do vyše 43 000 titulov elektronických kníh a 41 000 online plnotextových...

From Slovakia

Bodka za súťažou TOP WebLib 2008

Na tohtoročnom medzinárodnom informatickom sympóziu INFOS 2009 prebehlo vyhodnotenie a odovzdanie cien prestížnej súťaže za najlepšie webové sídlo knižnice TOP WebLib. Organizátorom...

From seminars and conferences

Workshopy ELAG z pohľadu účastníkov

NÁJDENIE STRATEGICKÉHO BODU : PRÍSTUP K CHÁPANIU ZARADENIA NOVÝCH NÁSTOJOV DO ŠIRŠEJ STRATÉGIE KNIŽNÍC / FINDING THE STRATEGIC SWEET SPOT :  AN APPROACH TO UNDERSTANDING WHERE THE NEW...

From seminars and conferences

Medzinárodná konferencia Informačné systémy o vede v EÚ

Dňa 23. 4. 2009 sa v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Informačné systémy o vede v EÚ. Usporiadanie podujatia bolo...

From seminars and conferences

Mikrodátová infraštruktúra v českých informačných systémoch výskumu a vývoja

Abstrakt: Príspevok obsahuje charakteristiky výsledných dát o výsledkoch, ktoré sú v českom informačnom systéme výskumu a vývoja, a procesy ich zhromažďovania a spracovania. Dáta,...

From seminars and conferences

INFOS 2009: Telemost Stará Lesná - Washington

INFOS 2009: Telemost Stará Lesná – Washington   Prvýkrát v histórii organizovania medzinárodných informatických seminárov INFOS sa dňa 27. apríla 2009 od 15.00 do 16.00 hod....

Introducing

Internetové metodické centrum pre obecné knižnice

www.obecnakniznica.sk   O tom, že malé obecné knižnice v súčasnosti to nemajú jednoduché, sa hovorilo aj na tohtoročnom sympóziu INFOS 2009. Mnohé z týchto knižníc bojujú doslova...

From Slovakia

E-zdroje pre deti a mládež- spoločný projekt bratislavských verejných knižníc

Elektronické informačné zdroje je názov jedného z mnohých spoločných projektov bratislavských verejných knižníc, ktorý aktuálne prebieha od roku 2008. Do spoločného projektu sa...

From Slovakia

Dostupnosť informácií a elektronických informačných služieb pre zdravotne postihnutých používateľov

Snahou väčšiny vzdelávacích inštitúcií je sprístupniť vzdelávanie čo najširšiemu okruhu záujemcov o štúdium a vytvárať podmienky na jeho úspešné zvládnutie  aj vďaka...

From Slovakia

Spustili sme portál Kultúrny profil Slovenska

  31. apríl 2009 bol dňom spustenia portálu Kultúrny profil Slovenska (http://www.slovakia.culturalprofiles.net) – jedinečného projektu Ministerstva kultúry SR, British Council a...

From Slovakia

Príručka redakčné systémy v knižniciach

V súčasnosti vari už ani nenájdeme knižnicu, ktorá by nemala ambíciu sa predstaviť v internetovom svete a ponúknuť svoje služby pre používateľov na zaujímavých webových stránkach....

From seminars and conferences

Pamäťové inštitúcie v digitálnom prostredí, INFOS 2009

Ústredná téma tohtoročného medzinárodného informatického sympózia zorganizovaného  Spolkom slovenských knihovníkov, ktoré tradične reflektuje hlavné trendy rozvoja informačnej...

From Slovakia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach vynovená zo štrukturálnych fondov EÚ

Štátna vedecká knižnica v Košiciach má už niekoľkoročnú tradíciu v poskytovaní špecializovaných služieb pre používateľov z podnikateľskej, vzdelávacej, výskumnej a výrobnej...

From seminars and conferences

Konferencia ELAG 2009

Konferencia Európskej skupiny pre automatizáciu v knižniciach (ELAG, European Library Automation Group) sa tento rok uskutočnila na Slovensku v Univerzitnej knižnice v Bratislave. Ústrednou...

Introducing

ABBYY PDF Transformer 3.0

Spoločnosť ABBYY spolu s výhradným zástupcom pre slovenský trh, spoločnosťou NUPSESO Data Service, s. r. o., predstavujú ABBYY PDF Transformer 3.0 – aplikáciu na konverziu a tvorbu PDF...

Speech

Príhovor

Milí čitatelia, druhý štvrťrok býva už tradične v našom profesionálnom živote v znamení konferencií a seminárov. Nebolo to inak ani v tomto roku, a tak mnohí z nás boli na viacerých...

Main Articles

Informačná ekológia - využívanie informácií srdcom

Úvod Informačnú ekológiu možno definovať ako vzťahy človeka a informačného prostredia. Obsahuje tvorbu, komunikovanie, rozširovanie a využívanie informácií s cieľom regulovať...

Main Articles

Competitive Intelligence ve vztahu k informačním disciplínám

Motto: Bitevní pole trhu je poseto padlými firmami, jejichž vedení dávalo pozor na všechno, kromě dynamicky se měnící strategie konkurentů. W. L. Sammon (Babka, 1994) 1. Vymezení...