Konferencia ELAG 2009

From seminars and conferences

elag.jpg (17531 bytes)

Konferencia Európskej skupiny pre automatizáciu v knižniciach
(ELAG, European Library Automation Group) sa tento rok
uskutočnila na Slovensku v Univerzitnej knižnice v Bratislave. Ústrednou témou
konferencie s medzinárodným zastúpením boli nové nástroje, ako napríklad blogy,
systémy wiki a sociálne siete, ktoré čoraz častejšie predstavujú nadstavbu
bežných služieb knižníc v elektronickom prostredí. ELAG 2009 sa skladal z troch
hlavných častí: prednášok, workshopov a bleskových 5-minútových prezentácií na
špecifickú tému (lightning talks). Účastníci konferencie mali možnosť vidieť aj
automatické skenery od firiem Quidenus a Treventus.

Po privítaní otvoril prednáškovú časť príspevok zameraný na
mash-up aplikácie na vylepšenie webových stránok knižníc od Karen Coombs z
Univerzity v Houstone. V nasledujúcej prednáške predstavil Marcus Spiering z
Univerzitnej knižnice v Karlsruhe systém na odporúčanie literatúry, ktorý sa dá
zakomponovať do online katalógu knižnice. Aktuálne témy prezentovali aj ďalšie tri
prednášky: Google generácia (David Nicholas z College Univerzity College v
Londýne) – autor sa v nej sústredil na správanie používateľov pri vyhľadávaní
informácií, Projekt SwissBib (Tobias Viegener z Verejnej knižnice Baselskej
univerzity) – autor sa v nej zameral na vytvorenie centralizovaného metakatalógu pre
všetky švajčiarske knižnice, založenom na technológii moderných vyhľadávacích
nástrojov, Transformácia súčasnej informovanosti pomocou RSS (Lisa Rogers z
Heriot-Wattskej univerzity v Edinburgu) – autorka vyzdvihla najmä systémy ticTOCs a
Gold dust. Anna Christensen zo Štátnej a univerzitnej knižnice v Hamburgu predstavila
vo svojej prezentácii katalógy novej generácie a názory používateľov na ich
súčasti.

Ďalší deň pokračovala konferencia príspevkom od Nicolasa
Morina z Francúzka, ktorý sa sústredil na sociálny OPAC (SOPAC) obsahujúci sociálne
prvky ako hodnotenie, RSS, tagy a komentáre. Dán Sebastian Hammer predstavil prístup
svojej firmy k vytváraniu aplikácií pre knižnice a Stephen Elfstrand z USA poukázal
na možnosť prepojenia komerčného a open source softvéru na príklade univerzít v
Minnesote zapojených do programu PALS. Zástupcovia OCLC Thomas Hickey a Janifer Gatenby
prezentovali zdroje údajov pre knižnice na príklade identít z WorldCat katalógu a
medzinárodných virtuálnych autorít (VIAF – Virtual International Authority File) a
poukázali na dôležitosť identifikátorov. Tamar Sadeh, vedúca marketingu v ExLibris,
   predstavila systém na odporúčanie odbornej literatúry bX, založený na
správaní sa používateľov pri navigácií a vyhľadávaní. Návod na vytvorenie novej
služby pomocou narušenia zaužívaných klasických prístupov ponúkol vo svojej
prezentácií Ken Chad z firmy Ken Chad Consulting.

Prednáškovú časť uzatvorili nasledujúce prezentácie: Vytvorenie
dynamickej knižnice v rámci projektu LIVA : výzvy a riešenia
od Sándora
Darányiho zo Švédska, Urobme to jednoduchšie pre všetkých : Jangle a AtomPub od
Rossa Singera z Veľkej Británie, Digitálny sklad : ako uchovávať a riadiť
elektronické kópie
od Petra van Boheemena z Wageningskej univerzitnej a vedeckej
knižnice, Projekt používateľského rozhrania pre všetky fínske pamäťové
inštitúcie
od Ari Rouvarta z Národnej knižnice vo Fínsku. Niektoré prezentácie
sú sprístupnené v anglickom jazyku na webovej stránke ELAG-u v časti Program na
adrese: http://indico.ulib.sk/MaKaC/conferenceTimeTable.py?confId=5.

V rámci konferencie sa realizovalo osem workshopov so zameraním na
štandardy na zdieľanie sociálnych dát, vytváranie mikroformátu pre bibliografické
údaje,   poslanie a stratégiu knižníc,  postupnosť krokov pri
zverejňovaní starých máp v elektronickom prostredí, hodnotenie open source softvéru,
mash-up aplikácie v knižniciach, prístupnosť webových sídiel knižníc pre zrakovo
znevýhodnených používateľov a úlohu autorít v procese budovania ontologických
modelov v kultúrnych a pamäťových inštitúciách. 

ELAG 2009 sa celkovo niesol v tvorivom a priateľskom duchu a
dúfam, že sa podobné akcie pre informačných profesionálov na Slovensku budú konať
čoraz častejšie.

Share: