Príručka redakčné systémy v knižniciach

From Slovakia

V súčasnosti vari už ani nenájdeme knižnicu, ktorá by nemala
ambíciu sa predstaviť v internetovom svete a ponúknuť svoje služby pre
používateľov na zaujímavých webových stránkach. Je to nutnosť a požiadavka
internetovej doby, keď používatelia sú síce hladní po informáciách, ale zároveň
chcú šetriť čas. Veľakrát uprednostňujú vyhľadávanie informácií cez internet,
kde v mnohých prípadoch o tom, či bude používateľ navštevovať tú-ktorú webovú
stránku, rozhoduje okrem dobrého dizajnu aj celková používateľská komfortnosť.

A práve preto iste mnohí knihovníci, ktorí majú ambície
skvalitňovať svoje webové stránky, privítajú príručku Redakčné systémy v
knižniciach
, ktorú pripravuje autorský kolektív pod vedením Norberta Végha a
ktorá bude odbornej knihovníckej verejnosti predstavená na seminári Prístupné
webové stránky
dňa 30. septembra 2009 v Centre vedecko-technických informácií
SR.

Autori príručky na základe doterajších skúseností s
vytváraním webových stránok, s usporadúvaním súťaže Top WebLib a vyhodnocovaním
webových stránok, ale aj s prihliadnutím na zákonné práva a povinnosti povinných
osôb v oblasti informačných systémov verejnej správy a činnosti, ktoré
zabezpečujú ich prevádzku (zákon č. 275/2006 Z. z. z 20. apríla 2006 o
informačných systémoch verejnej správy; výnos Ministerstva dopravy, pôšt a
telekomunikácií Slovenskej republiky zo 14. júla 2006 č. 1706/M-2006 o štandardoch
pre informačné systémy verejnej správy; na výnos nadväzoval metodický pokyn s
účinnosťou od 1. 10. 2006) chcú tvorcom knižničných webových stránok predstaviť
popri nových štandardoch pre ISVS nielen voľne dostupné redakčné systémy, ale aj
ďalšie moderné spôsoby vytvárania webových stránok. Prínosom je, že autori
poukazujú nielen na pozitívne, ale aj negatívne skúsenosti pri využívaní voľne
dostupných redakčných systémov.

Príručka má tieto časti: Zákon o informačných systémoch
verejnej správy a štandardy
(Norbert Végh); Úvod do redakčných systémov a
ich porovnanie
(Ján Krištof); Open source systémy pre správu obsahu webových
stránok
(Janka Brliťová); Joomla! (Andrea Dohovičová, Norbert Végh); Drupal
(Tomáš Fiala, Peter Kolesár); WordPress (Alena Paulíková).

-mm

Share: