Spustili sme portál Kultúrny profil Slovenska

From Slovakia

gabov.jpg (74405 bytes)

 

31. apríl 2009 bol dňom spustenia portálu Kultúrny profil
Slovenska (http://www.slovakia.culturalprofiles.net)
– jedinečného projektu Ministerstva kultúry SR, British Council a britskej
spoločnosti Visiting Arts. V priestoroch Všeobecnej študovne Univerzitnej knižnice v
Bratislave (UKB), ktorá bola vykonávateľom projektu, minister kultúry Marek Maďarič
slávnostne uviedol projekt do verejného užívania. Spolu s riaditeľom UKB Tiborom
Trgiňom, riaditeľom British Councilu Andrew Spellsom a zástupcom spoločnosti Visiting
Arts, z ktorého dielne projekt pochádza, Timom Dolingom, prezentovali zúčastneným
portál ako bohatý informačný zdroj slúžiaci nielen odborníkom, ale i laickej
verejnosti v oblasti kultúry. Okrem vysokej informačnej hodnoty portál prezentuje aj
bohaté kultúrne dedičstvo, slúžiť môže aj ako prostriedok na informovanie o
možnostiach spolupráce jednotlivých zložiek kultúrnej sféry, akými sú kultúrne
ustanovizne, vzdelávacie inštitúcie či jednotlivci.

Portál Kultúrny profil Slovenska sa skladá z troch základných
častí, ktoré sú navzájom prepojené a vzájomne sa dopĺňajú. V prvej časti sa
môže používateľ dozvedieť všeobecné informácie o Slovensku, počnúc geografiou
cez históriu, ekonomiku, jazyk až po náboženstvo. Druhá časť obsahuje vyše 7 000
stránok esejí a je zložená z jednotlivých oblastí kultúry, akými sú Archívy,
Knižnice, Film, Kultúra národnostných menšín, Výtvarné umenie, Múzické umenia a
pod. Posledná tretia časť je databáza vyše 3 000 dôležitých kontaktov –
jednotlivých kultúrnych inštitúcií, podujatí či jednotlivcov.

Okrem Slovenska bol projekt realizovaný napríklad v Slovinsku,
Vietname, Kambodži, Nórsku a pod. Všetky portály možno nájsť na adrese www.culturalprofiles.net. Ten slovenský je
výnimočný najmä v tom, že okrem angličtiny ponúka používateľom aj slovenskú
jazykovú verziu.

Share: