Prvý športový deň CVTI SR

Introducing

Jeden z posledných krásnych letných dní tohto roka – 18. september 2009 – sa zapíše do dejín CVTI SR ako deň vzniku tradície športových dní. Na podnet nášho pána riaditeľa prof. RNDr. Jána Turňu, CSc., sa podarilo zorganizovať a do prírody prilákať temer všetkých zamestnancov. Súťažilo sa v petangu, stolnom tenise a hode tenisovou loptičkou na cieľ. Nálada bola dobrá, navzájom sme sa povzbudzovali a tešili sa. Najzdatnejší z nás boli odmenení diplomami a vecnými cenami, v rámci tomboly bolo rozdaných ďalších 20 cien a všetci sme sa potúžili dobrou štrúdľou, pagáčikmi i vyprážaným rezníkom. Príjemne strávený deň na dobrom vzduchu a v uvoľnenej atmosfére v duchu známeho hesla v zdravom tele… iste prospel všetkým – od top manažmentu cez vedúcich odborov až po radových pracovníkov.

Už teraz sa tešíme na 2. športový deň CVTI SR!!!

Pozrite sa,

ako sme s nadšením nastupovali..

 

sport1_sm.jpg (23248 bytes) urputne súťažili…
sport2_sm.jpg (25594 bytes) sport4_sm.jpg (23967 bytes) užívali si dobrôt a dobrého počasia…
sport3_sm.jpg (27885 bytes) sport5_sm.jpg (24045 bytes) sport8_sm.jpg (25827 bytes) a boli sme odmenení…
sport6_sm.jpg (25644 bytes) sport9_sm.jpg (26608 bytes) sport7_sm.jpg (25335 bytes)
sport10_sm.jpg (26257 bytes) sport11_sm.jpg (25777 bytes)
sport12_sm.jpg (25851 bytes)

Share: