KOŠICE: Technická univerzita má nové Centrum knižničných služieb a VTI

Infomix

Po trojročnej výstavbe odovzdali dnes 21. 9. 2009 na košickej Technickej univerzite (TUKE) slávnostne do užívania nové Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií.

Jeho výstavba si vyžiadala investície takmer sedem miliónov eur (210,88 milióna Sk) zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov EÚ i vlastných zdrojov a patrí k najmodernejším multifunkčným centrám svojho druhu na Slovensku.

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj (SNS) ocenil prínos a účelnosť investície pre rozvoj vysokého školstva v Košiciach a vyzdvihol okrem iného aj fakt, že financovanie bolo viaczdrojové, pričom popri prostriedkoch zo štátneho rozpočtu a eurofondov prospela aj škola z podnikateľskej činnosti. “Dúfam, že tieto prostriedky budú rásť,” dodal minister.

“Odovzdaním centra do užívania našim študentom a zamestnancom prechádzame na kvalitatívne vyššiu úroveň v akumulácii a diseminácii informácií, najmä nasadením moderných informačných a komunikačných technológií,” uviedol rektor TUKE Anton Čižmár. Spresnil, že jeho kapacita je dimenzovaná na pol milióna knižničných jednotiek
z oblasti technických a prírodných vied, spoločenských vied, ekonomiky, ale aj umenia a architektúry.

Poslaním je poskytnúť študentom aj zamestnancom univerzity vyšší štandard vzdelávania, podporiť a informačne zabezpečiť vedecký výskum a pedagogický proces na Technickej univerzite. Priestory knižnice, v ktorej bude dominovať aj počítačová študovňa s kapacitou 100 PC, sú vhodne integrované s konferenčnou sálou a s priestormi pre kultúrno-vzdelávacie podujatia a výstavy, a tiež s oddychovou zónou.

Centrum nie je jedinou investíciou, v rámci ktorej sa TUKE podarilo združiť finančné zdroje z európskych štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu a z vlastnej podnikateľskej činnosti.

“Už v novembri 2009 chceme poklopať základný kameň nového vedecko-technického parku TECHNICOM, štvorpodlažnú multifunkčnú budovu vedľa knižničného centra. Po dokončení v roku 2012 bude slúžiť nielen univerzite, jej fakultám, združeniam, zamestnancom, doktorandom a postdoktorandom, ale najmä začínajúcim malým a stredným podnikateľským subjektom aj z radov našich študentov a zamestnancov na transfer technológií z univerzitného prostredia do praxe,” dodal Čižmár.

 

Zdroj: www.tasr.sk, 21. 9. 2009

Share: