Národní technická knihovna

Infomix

09/09/09 bol magický dátum, ktorý si široká i odborná verejnosť zapamätá ako deň, kedy bola slávnostne otvorená nová budova Národní technické knihovny v Prahe (NTK).

Projekt výstavby schválila vláda ČR v júli v roku 2000 so zámerom zriadiť Národní technickú knihovnu ako uzol informačnej infraštruktúry výskumu a vývoja, vzdelávania a verejných informačných služieb Českej republiky formou transformácie Státní technické knihovny (STK) na nový právny subjekt v súvislosti s výstavbou novej budovy v Prahe 6, v Dejviciach. Súčasťou zámeru bolo aj na základe dohody s ČVUT a VŠCHT včleniť do NTK aj Ústřední knihovnu VŠCHT a Knihovnu ČVUT v rozsahu a forme stanovenej v dohodne medzi týmito subjektmi.

Tento zámer sa podaril a keďže výstavba bola zrealizovaná v rekordnom čase (za 3 roky), 9. sep-tembra sa 2009 otvorili štyri hlavné vstupy do novej budovy NTK v Prahe.

ntk.jpg (262116 bytes)

Niekoľko zaujímavých čísiel*:

 • celková kapacita: 1 788 441 zväzkov
 • z toho max. 660 012 zv. vo voľnom výbere v 4 nadzemných poschodiach
 • dva podzemné sklady
 • 1 322 študijných miest
 • 562 relaxačných miest
 • študovňa a archív historického fondu
 • študovne časopisov a noriem
 • 4 počítačové učebne s kapacitou 180 miest
 • 18 tímových študovní
 • 29 individuálnych študovní
 • 2 multimediálne študovne
 • 34 terminálov pre prístup do online katalógov
 • wifi sieť zdarma v celej budove pre registrovaných používateľov
 • konferenčná miestnosť s kapacitou 230 miest
 • kaviareň so 150 miestami
 • nápojové a občerstvovacie automaty
 • podzemné garáže
 • celkové náklady na stavbu: 2 215 358 705 Kč

Ďalšie podrobné informácie o novostavbe a službách NTK v Prahe sa dozviete na novom webovom sídle NTK: www.techlib.cz.

 

Výťah z publikácie vydanej pri príležitosti slávnostného otvorenia novej budovy NTK dňa 9. 9. 2009.

Share: