Biblioterapia na webe

Infomix

Kabinet informačných štúdií a knihovníctva Filozofickej
fakulty Masarykovej univerzity v Brne spustil dňa 12. 10. 2009 nový portál BiblioHelp
(www.bibliohelp.cz)
.
Portál ponúka
prehľad kníh vhodných pre biblioterapeutickú prax zvanú liečba knihou.

Tvorivý tím projektu, který je financovaný z grantu Ministerstva
kultúry ČR, tvoria študenti Informačných študií a knihovníctva FF
Masarykovy univerzity, garantom projektu je vedúci Kabinetu informačních štúdií a
knihovníctva PhDr. Petr Škyřík.

Knihy zaradené do databázy tohto projektu sa svojím zameraním
snažia pokryť širokú škálu životných záťažových situácií, ktoré sa v
priebehu života môžu vyskytnúť u každého človeka – mali by sa stať pomocníkmi
či radcami v prípadoch, keď sa v sebe alebo vo svojom okolí nemôže dotyčný človek
vyznať, nevie, čo si počať, ako sa správne zachovať, keď hľadá útechu,
porozumenie, prípadne túži pomôcť svojim blízkym.

Knihy sú určené širokej verejnosti pre všetky vekové
kategórie čitateľov (deti, mládež, dospelí, seniori). Sú tu zastúpené
beletristické tituly (rozprávky, príbehy, romány…), náučné knižné tipy
(príručky, monografie, eseje…) vrátane titulov na pomedzí oboch týchto žánrov
(úvahy, rozhovory, autobiografie…)
a poézia.

Viac informácií o zmysle a cieľoch projektu nájdete na http://www.bibliohelp.cz/o-projektu.

 

Zdroj: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [knihovna@CESNET.CZ] v zastúpení Petr Škyřík [pskyrik@PHIL.MUNI.CZ].

Share: