Projekt zameraný na prepojenie komunít v mestských knižniciach v Edinburghu

From abroad

edin1.jpg (18510 bytes)

Liz McGettigan

vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb, Edinburská mestská rada, Veľká Británia

Tim O´Reilly naformuloval problém súčasných knižníc takto:

„Knižnice oddávna zhromažďovali kolektívnu inteligenciu civilizácie, ale v knižničných zbierkach každá kniha predstavuje samostatnú jednotku, používatelia sa nemôžu medzi nimi  pohybovať pomocou odkazov.“

Existuje viacej lepších definícií webu 2.0 ako prepojenie kolektívnej inteligencie, ale táto asi najlepšie zhrnula  úlohu knižnično-informačných pracovníkov v súčasnosti.

Počas posledných rokov sa World Wide Web znovu radikálne zmenil a knižnice bojujú s definovaním svojho postavenia v novom webovom prostredí. 

Trendy World Wide Webu sa dajú zhrnúť takto:

 • oveľa viac prepojené prostredie,
 • väčšia prenosová rýchlosť,
 • oveľa viac nástrojov,
 • väčšie množstvo digitalizovaného obsahu,
 • väčšia túžba po vedomostiach,
 • vyšší dopyt po vzdelávaní,
 • väčšie súperenie s časom.

Z hľadiska trendov knižníc sme mohli zaznamenať :

 • pokles celkových nákladov z dôvodov väčšieho rozšírenia automatizácie,
 • väčšie množstvo digitálneho obsahu a alternatívnych dokumentov,
 • nárast počtu digitálnych domorodcov,
 • rýchlejšia, relevantnejšia, osobnejšia interakcia s používateľmi, pridávanie, upravovanie a odporúčanie obsahu,
 • používatelia využívajúci služby hocikde a hocikedy.

„Pomocou internetu ľudia objavujú a vynachádzajú nové spôsoby, ako zdieľať relevantné znalosti s neuveriteľnou rýchlosťou“ (Manifest Cluetrain).

Uvedené konštatovanie predstavuje kľúčovú úlohu pre vývoj knižnično-informačných služieb verejných knižníc budúcnosti. Ako zariadiť, aby sme boli aktuálni? Ako zabezpečiť, že budeme mať významné postavenie v spoločnosti? V mestských knižniciach v Edinburghu pracujeme na nástrojoch a zručnostiach, ktoré potrebujeme na naplnenie práve tejto úlohy.

Mestské knižnice v Edinburgu pozostávajú z 25 pobočiek a jednej centrálnej knižnice, spolu slúžia skoro 500 000 obyvateľom. Naše mestské knižnice si stabilne udržujú svoju popularitu a usilujeme sa stavať na tejto popularite, zväčšiť okruh svojho pôsobenia, rozšíriť poskytované služby, vycvičiť našich zamestnancov, prijať nové technológie, udržať si naše dôležité postavenie a vytvoriť služby mestských knižníc budúcnosti.

Projekt web 2.0 mestských knižníc v Edinburgu (Edinburgh City Libraries) vznikol začiatkom decembra 2008 a nachádza sa v začiatkoch. Na druhej strane sme už vytvorili viaceré externé stránky:  používatelia môžu sledovať novinky a zmeny v mestských knižniciach v Edinburgu prostredníctvom blogu (http://talesofonecity.wordpress.com/), môžu získavať aktuálne informácie z Twitteru (http://twitter.com/talesofonecity), pozerať si fotky na Flickri (http://www.flickr.com/photos/talesofonecity), prezerať si bookmarky na delicious (http://delicious.com/talesofonecity), pozerať a komentovať videá na Youtube (http://www.youtube.com/talesofonecity) a knižnice majú vytvorené kontá aj na Facebooku a MySpace.

Hlavným cieľom projektu je zainteresovať všetkých ľudí, aby využívali mestské knižnice, a zapojiť lokálne komunity do služieb, ktoré ich knižnica poskytuje.

V odborných kruhoch koluje názor, že mnohé mestské knižnice nevedia, čo je ich hlavným produktom. Dôvodom je najmä fakt, že mestské knižnice musia poskytovať služby pre všetkých ľudí v komunite – knižnice musia mať jednak zdroje na vzdelávanie, ako aj priestory na komunitné akcie.

Vďaka tomu, že mestské knižnice v Edinburgu poskytujú technológie webu 2.0, ktoré umožňujú spätnú väzbu a komentáre používateľov, môžu koordinovať účasť, posilniť lokálne komunity a zapojiť sa do „komunitnej inteligencie“.

Mestské knižnice v Edinburgu propagujú teda tradičné knižnično-informačné služby a zbierky, ale aj nové databázy a pod. Používatelia sú informovaní o tom, čo knižnica momentálne robí, a majú možnosť ovplyvniť to, čo bude knižnica robiť a propagovať v budúcnosti.

Zobrali sme na vedomie, že potrebujeme zmenu, a to, že nemáme monopol na najlepšie nápady a znalosti. Uvedomili sme si potrebu zmeny prístupu a nutnosť zapojiť, zahrnúť a vypočuť veľké množstvo znalostí, ktoré sa nachádzajú v mestských komunitách.

Začiatok môže pre mnohé knižnice pôsobiť hrozivo, ale ak chceme zhromažďovať kolektívnu inteligenciu našej komunity, je nevyhnutné, aby sme my ako dôveryhodní profesionáli pochopili potenciál webu 2.0.

Pre nás v mestských knižniciach v Edinburgu je to projekt aj o komunikácii a ukázalo sa, že predstavuje lacnú a efektívnu cestu, ako zapojiť našich obyvateľov. Zvýšil sa profil našich služieb v externom aj v internom meradle.

Projekt umožnil zlepšenie komunikácie s našimi používateľmi, najmä z katogórie 14 – 25-ročných, ktorí v súčasnosti očakávajú, že získajú informácie prostredníctvom technológií webu 2.0. Využívať web 2.0 na zmenu nepredstavuje odporúčanie, ale je skôr v súčasnosti nevyhnutnosťou. Populácia sa stáva čoraz viac technologicky zručnejšou, ľudia chcú informácie na dosah a očakávajú, že lokálne služby budú online. Stále ešte však vyžadujú určitý osobný kontakt a prostriedky webu 2.0, ktoré podporujú prispievanie, komentáre a spätnáväzba im umožňujú cítiť sa v kontakte s knižnicami.

Knižnice prichádzajú do nového prostredia s viacerými výhodami: s komunitnými priestormi zadarmo, s technologickými zdrojmi, s prepojením na lokálnu ekonomiku, s pocitom vlastníctva zo strany komunity, no najmä s dôverou komunity. S týmito prostriedkami sa môžu zapojiť do všetkých zložiek komunity, budovať tieto vzťahy a siete, ktoré prispievajú k efektívnemu fungovaniu sociálnej infraštruktúry.

Aby sme boli schopní efektívne reagovať na zmeny v sociálnych požiadavkách, na demografické zmeny a na zvýšené očakávania verejnosti, bolo nutné v rámci nášho projektu zaviesť určitý čas na hodnotenie a posúdenie.

Kľúčovým výsledkom tohto posúdenia bolo, že naši zamestnanci predstavujú jednu z našich najvýraznejších predností, preto bolo dôležité získať ich podporu a spätnú väzbu. Všetci zamestnanci boli informovaní o novinkách, boli rôznym spôsobom podporovaní počas procesu zmeny, boli vycvičení a cítili sa sebavedome vo svojich nových úlohách. Vďaka prebiehajúcim konzultáciám sa vytvorila atmosféra dôvery a rešpektu. Úlohy zamestnancov boli nanovo definované a vyvíjali sa počas prebiehajúcich diskusií a súvisle so spätnou väzbou od zriaďovateľov vyžadujúcich dobové, relevantné a prístupné knižnično-informačné služby.

Náš projekt prepojenia komunít sa sústreďuje okolo Engage, nástroju webu 2.0. V prípade, že potrebujeme nájsť niečo o dislexii, ku klasickým zdrojom v katalógu komunity, jednotlivci a profesionáli pridajú záujmové skupiny a elektronické zdroje, napr. najlepšie články o dislexii. S Engage nám môžu používatelia povedať, že nemáme pravdu, navrhnúť a opraviť svoje vlastné záznamy a detaily. Týmto spôsobom zhromažďujeme kolektívnu inteligenciu. Ako sa bude tento zdroj ďalej vyvíjať, vznikne z neho naša vlastná Edinburská encyklopédia riadená komunitou.

Z hľadiska vývoja sme v mestských knižniciach v Edinburgu zaostávali, ale keďže je web 3.0 a 4.0 pred dverami, musíme sa poponáhľať najmä s implementáciou:

 • webcastingu a podcastingu,
 • fór,
 • komentárov k našim službám v štýle Tripadvisoru (Poradca pri cestovaní – internetová služba, kde si používatelia môžu naplánovať cestu a pozrieť si komentáre   k daným destináciám, hotelom a iným záležitostiam spojených s cestovaním od iných používateľov),
 • ankiet zameraných na požiadavky a návrhy používateľov,
 • personalizácie stránok zo strany používateľov.

Záver

Vieme, že naši používatelia a komunity nám môžu poskytnúť svoju kolektívnu inteligenciu, a vieme, že sme len na začiatku doby, v ktorej jednotlivci môžu využívať znalosti kolektívu. Otázkou pre nás ostáva, ako zhromaždiť túto inteligenciu a zabezpečiť, aby boli knižnice v nasledujúcich 5 – 10 rokoch dôležitou a významnou zložkou spoločnosti.

 

Poznámka redakcie:

Preklad príspevku „Projekt zameraný na prepojenie komunít v mestských knižniciach v Edinburgu“, ktorý odznel na medzinárodnej konferencii  Internet Librarian Conference v októbri 2009 v Londýne, preložila Jana Šuchová a vychádza s láskavým dovolením autorky.

Share: