EBSCO Information Services

Introducing

 ebsco.jpg (18380 bytes)

Spoločnosť EBSCO je najvýznamnejším poskytovateľom služieb v oblasti elektronických zdrojov, elektronických časopiseckých kolekcií (vrátane optimalizácie nástrojov k ich správe), tlačeného predplatného, plnotextových a sekundárnych databáz a s tým spojených ďalších služieb pre všetky typy knižníc, spoločností a výskumných inštitúcií.

Medzi služby spoločnosti EBSCO patria:

 • správa predplatného v elektronickej aj tlačenej podobe,
 • poskytovanie informácií o online prístupe a riešenie správy Vašich elektronických zdrojov,
 • poradenstvo v oblasti správy Vašich časopiseckých kolekcií (najmä pokiaľ ide o jednozdrojový alebo viaczdrojový prístup),
 • rozvoj, riadenie, predaj a prístup k plnotextovým a bibliografickým výskumným databázam.

EBSCO je rodinnou spoločnosťou s viac ako 65-ročnou tradíciou a skúsenosťami v oblasti informačného priemyslu. Máme vedomosti, schopnosti a odhodlanie myslieť dopredu, a preto sme pre našich zákazníkov spoľahlivým a inšpiratívnym partnerom. Naše pobočky v 23 krajinách sveta zabezpečujú lokalizovanú zákaznícku podporu v rodnom jazyku.

Pražská pobočka EBSCO je aktívna od roku 2005. Medzinárodný tím jej zamestnancov poskytuje komplexné služby zákazníkom z krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Od roku 2008 je súčasťou skupiny EBSCO Information Services spoločnosť Minerva, ktorá sídli vo Viedni.

Partnerstvo s EBSCO ako poprednou svetovou predplatiteľskou agentúrou poskytuje svojim zákazníkom veľa výhod:

 • jeden poskytovateľ služieb = jednotný systém objednávok, fakturácie, platieb a obnovovacích objednávok,
 • ústretové zákaznícke oddelenie,
 • jasná rozpočtová politika,
 • služby, ktoré šetria čas aj peniaze, napríklad tie spojené s obnovovacími objednávkami, doručovaním časopisov a platbami nakladateľom,
 • poradenstvo v oblasti správy elektronických titulov,
 • kvalitné spracovanie štatistických údajov: analýza potenciálnych nákladov, prehľad predplatného alebo užívateľskej štatistiky,
 • obsiahly zdroj informácií: databázy 300 000 titulov s úplnými bibliografickými údajmi a s možnosťou predmetového vyhľadávania,
 • pomoc pri registrácii online časopisov,
 • podpora pri vyjednávaní licenčnej zmluvy s nakladateľom ohľadne kolekcií elektronických časopisov.

Vďaka svojej jedinečnej pozícii môže EBSCO podporovať všetky potreby a požiadavky modernej knižnice. Naše riešenia pre správu a výskum Vám pomôžu zvládnuť Vaše zdroje a poskytnúť ich svojim používateľom. Na rozdiel od ostatných poskytovateľov má spolupráca so spoločnosťou EBSCO jednu veľkú výhodu – disponujeme najväčšou znalostnou bázou na trhu, ktorá je východiskovým bodom všetkých našich systémov. Tým je zaistená aktualizácia údajov a informácií vo všetkých platformách.

Správa predplatného

Internetovo orientovaný systém pre správu časopisov EBSCONET® Vám umožňuje objednávať, reklamovať a vyhľadávať informácie o tituloch online.

Služba EBSCONET ponúka jasné a prehľadné rozhranie, obsahovo veľmi užitočné pomocné okná a v neposlednom rade schopnosť presnej navigácie. EBSCONET, ktorý je teraz dostupný v 21 jazykoch, je najkomplexnejší nástroj pre správu elektronického predplatného na svete. Systém EBSCONET poskytujeme našim zákazníkom zadarmo.

Odkazy

Služba LinkSource je odkazový rozkladač s otvorenou URL adresou, ktorý nerozlišuje podľa dôležitosti predplatiteľských agentúr. Táto služba dáva knihovníkom kontrolu nad systémom položkového linkovania v rámci ich online zdrojov a tiež maximalizuje užívateľnosť plnotextových časopiseckých kolekcií.

Zoznam časopisov

Služba A-to-Z je webovo orientovaný vyhľadávací nástroj pre všetky elektronické zdroje knižnice vrátane elektronických časopisov, titulov v plnotextových databázach a nakladateľských elektronických knižných kolekciách. Služba A-to-Z môže zahŕňať aj tlačené tituly a ďalšie lokálne zdroje, ktoré si Vaša knižnica želá evidovať.

Vyhľadávanie

EBSCOhost je rozhranie na vyhľadávanie vo viac ako 300 bibliografických a plnotextových databázach, ktoré pokrývajú všetky hlavné oblasti výskumu. Databáza na EBSCOhost sa pre desiatky tisíc svetových inštitúcií, a teda pre milióny konečných používateľov, stali najpoužívanejším online informačným zdrojom. Tento fakt nás radí na popredné miesto medzi svetovými poskytovateľmi databáz.

Portál

Služba EBSCOhost EJN (Správa elektronických časopisov) rieši správu Vašich elektronických časopisov, a to vrátane autentifikácie a sledovania aktuálneho stavu registrácie online časopisov.

V budúcom čísle časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice predstavíme naše najnovšie produkty – EBSCO Discovery Service, EBSCOhost Integrated Search a ERM Essentials. Podelíme sa s Vami o naše vízie v oblasti informačného priemyslu, pomôžeme Vám zvládnuť zvyšujúce sa nároky a uspokojiť narastajúce potreby Vašich koncových používateľov.

Vaše EBSCO Information Services

Share: