Čím sme sa stali za dvadsať rokov?

Anniversary20. výročievýročie

itlib - 20. výročie

Časopis ITlib.Informačné technológie a knižnice je plnohodnotnou súčasťou knižnično-informačnej vedy a praxe.
Vďaka podpore vydavateľa, Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), tou súčasťou vôbec môže byť,        ale aj vďaka členom redakčnej rady, ktorá pomáha udržiavať si svoju odbornú úroveň.

Vďaka autorom je odrazom aktuálneho diania, vďaka zástupcom odbornej komunity je hodnotným partnerom            pre spoluprácu. No a vďaka kolegom – redaktorom inšpiratívnym prvkom konkrétnej odbornej redakčnej práce.

Práve preto, sme sa pri príležitosti 20. výročia časopisu naše ĎAKUJEME z redakcie rozhodli povedať cez autentickú spätnú väzbu. Cez reakcie tých, ktorí „ITčko“ dlhodobo – doslova „od kolísky“ – poznajú, pracujú s ním a sú a vždy budú jeho priamymi či nepriamymi tvorcami.

 

 

Share: