Česko-slovenská spolupráca knižníc a knihovníkov získava reálne kontúry

 

Vo veci rozvoja knihovníctva i profesie knihovníka idú spoločnou cestou. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Moravská zemská knižnica v Brne podpísali koncom minulého roka dohodu o spolupráci. Aktuálne si nastavili základný rámec spoločných aktivít.     

Zástupcovia Centra vedecko-technických informácií (CVTI SR) a Moravskej zemskej knižnice v Brne (MZK) sa nedávno stretli na spoločnej diskusii. V zmysle podpísanej dohody o spolupráci oboch inštitúcií riešili základný kooperačný rámec spoločných aktivít.

 

„Naším stretnutím sme si zadefinovali základný kooperačný rámec. Táto spolupráca prinesie aktivity, vďaka ktorým posilníme verejný záujem oboch partnerov. Spolupracovať máme pri implementácii nových online služieb, získavaní nových projektov či výmene spoločného know-how. Pozitívny dopad predpokladáme na zavádzanie nových inovatívnych služieb pre širokú verejnosť. Zhodli sme sa na nutnosti ďalších spoločných vzťahov, rozvíjaní aktivít a výmene odborníkov,“ uvádza Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR.

„Podpis smlouvy byl vlastně jen vyvrcholením vzájemných rozhovorů o naší práci. Klíčové je, že v obou případech jde o silné instituce s podobným portfoliem činností.      O instituce, které se mohou nejen navzájem inspirovat, ale také si pomáhat svými znalostmi a zkušenostmi,“ dopĺňa Tomáš Kubíček, riaditeľ Moravskej zemskej knižnice v Brne.  

MZK predstavila zástupcom CVTI SR aj pracovisko starých tlačí. Navštívili spoločne digitalizačné pracovisko. Krátkou návštevou sa zoznámili aj so stavbou nového depozitára.

„Sekcia vedecká knižnica CVTI SR zaujala kolegov z MZK činnosťou konzorcia partnerských knižníc CVTI SR Knižnice pre Slovensko. Predovšetkým naše vzdelávacie programy realizované kreatívnou dielňou FABLAB. Rovnako aj rozšírenie jej pôsobenia a otvorenie novej tvorivej dielne FABLAB v priestoroch Slovenskej technickej univerzity (STU) na Radlinského ulici v Bratislave. Priamo riaditeľ MZK má záujem spoznať činnosť kreatívnej dielne FABLAB ešte podrobnejšie,“ spomína Kyselovič.

V rámci rokovaní zástupcov CVTI SR a MZK sa dohodli tri východiskové oblasti spolupráce:

1. Kooperácia v oblasti prípravy spoločných projektov z rôznych grantových schém, zdrojov EÚ a mimo EÚ. CVTI SR poskytne maximálnu súčinnosť zapojením Odboru medzinárodnej spolupráce CVTI SR vrátane Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD).

2. Spolupráca v oblasti spoločnej implementácie SW a rozvoja online služieb. Najmä v oblastiach implementácie slovenskej verzie Obalkyknih.cz (s napojením sa na existujúcu databázu a SW riešenie MZK) a pomoci pri sprevádzkovaní systému Kramerius pre partnerské knižnice CVTI SR. CVTI SR sa zaviazalo, že sa bude finančne podieľať na ďalšom rozvoji vyššie uvedených otvorených softvérov.

3. CVTI SR sa zaviazalo postúpiť svoje know-how v oblasti kreatívnych dielní, digitálnej gramotnosti, Industry 4.0 zručností a celoživotného vzdelávania verejnosti, ale i knihovníkov. MZK tieto poznatky využije pre knižnice, a to v rámci svojej krajskej metodickej funkcie. Zástupcovia CVTI SR ponúkli MZK realizáciu školení priamo v MZK. Pričom hlbšie školenia by bolo vhodné realizovať v rámci bratislavských FABLAB pobočiek.

Obe inštitúcie plánujú touto formou rozvíjať ako oblasť knihovníctva a knižnično-informačných služieb, tak aj profesiu odborných zamestnancov v knižniciach. „Samotná dohoda má hneď niekoľko kľúčových aktivít. Hovoríme tu o digitalizácii, archivácii a sprístupňovaní digitalizovaného obsahu. Ďalej o rozvíjaní e-služieb. Samozrejmosťou bude vzdelávanie zamestnancov. Spoločne budeme uvažovať o nových projektových zámeroch, ale i formách ich financovania. Podporu si poskytneme pri sieťovaní kontaktov či uplatňovaní politiky otvoreného prístupu. Reálne sú aj nové knižnično-informačné služby a spoločné  marketingové aktivity,“ uzatvoril Kyselovič.

FOTOGALÉRIA

Share: