Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021

Infomix

SKIP logo

Aj tento sa koná tradičná konferencia spájajúce archivárov, knihovníkov, múzejníkov a ďalších odborných informačných pracovníkov na podujatí Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021.

Podujatia sa koná plne v online forme a prináša aj tieto témy:

 

Program konference

30. listopadu

9:00 Zahájení – Úvodní slovo

 • Státní kulturní politika 2021–2025 a podpora digitalizace
  Jakub Bakule, Ministerstvo kultury ČR
 • Národní plán obnovy – možnost financování oblasti digitalizace
  Hana Bakičová, Blanka Skučková, Ministerstvo kultury ČR
 • Zpřístupnění děl nedostupných na trhu
  Vít Richter, Národní knihovna ČR
 • U(spo)kojí nás hledání v digitálních knihovnách, když teď máme režim Díla nedostupná na trhu (DNNT)?
  Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

10:30 Přestávka

 • Digitalizace vybraných sakrálních památek na Broumovsku
  Klára Rybenská, Barbora Borůvková, Univerzita Hradec Králové
 • Satelitní navigační systém jako nástroj pro zpřístupňování kulturního dědictví – příklad z praxe
  Veronika Nirnbergová, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • Afrika láká… Zájezd učitelů do severní Afriky v roce 1936 a digitální svět
  Jan Šejbl, Náprstkovo muzeum
 • Částečně otevřená výměna a prezentace dat – nové formáty a postupy v systému správy sbírek Museion
  David Cigánek, Axiell
 • GLAM, mezinárodní projekt pro kulturní instituce
  Eva Vele, Wikimedia Česká republika

12:30 Polední přestávka

 • Česká literární bibliografie 2021
  Vojtěch Malínek, Ústav pro českou literaturu AV ČR
 • Citování (nejen digitálních) kartografických dokumentů
  Michaela Alijonov Hametová, Knihovna geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
 • Moderní technologie jako součást prezentace kulturního dědictví
  Klára Burianová, Katedra pomocných věd historických, Univerzita Hradec Králové
 • abART a Wikipedie
  Jiří Hůla, Archiv výtvarného umění
 • Jak propojovat a obohacovat autoritní záznamy?
  Petra Šťastná, Národní knihovna ČR

14:35 Přestávka

 • Digitalizace knihovních fondů v archivních, muzejních a galerijních knihovnách – výsledky dotazníkového šetření
  Michaela Bežová, Národní knihovna ČR
 • Strategie digitalizace a digitálního zpřístupňování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje na léta 2022–2031
  Aleš Drahotušský, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
 • Systém Kramerius – aktuální vývoj a další možné směry rozvoje
  Martin Lhoták, Knihovna AV ČR, Pavel Kocourek, Inovatika
 • Dotační investiční příležitosti pro knihovny z IROP 2021–2027
  Martina Fišerová, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • 3D digitální objekty v muzejních expozicích
  Bohuš Získal, CESNET

16:30 Ukončení jednání prvního dne

1. prosince

9:00 Zahájení

 • Knihovny.cz – plány do budoucna a implementace vyhledávače VuFind
  Martin Krčál, Iva Zadražilová, Moravská zemská knihovna v Brně
 • Dopady kybernetického útoku na fungování NK ČR
  Petra Burdová, Národní knihovna ČR
 • Analýza využívaných funkcí systému Aleph v NK ČR
  Lenka Maixnerová, Národní knihovna ČR
 • Přínosy integrované knihovní platformy pro služby nad tradičními i elektronickými fondy Univerzity Karlovy
  Radka Římanová, Lucie Panchártek Suchá, Ústřední knihovna Univerzity Karlovy
 • Ekosystém Tritius v době pandemie
  Jiří Šilha, Tritius Solutions a.s.

10:35 Přestávka

 • Prezentace mezinárodního projektu Nahráno – Otevřeno: Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích
  Jana Macháčková, Muzeum umění Olomouc; Jiří Dufka, Moravská zemská knihovna v Brně
 • S virtuální realitou na prohlídku Olomouce ve 12. století
  Matěj Rejnoch, Miroslav Kindl, Tasty Air s.r.o.
 • Královská věnná města v digitálním podání pro veřejnost
  Petr Grulich, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové a Muzeum východních Čech
 • Softwarové řešení digitálního archivu
  Kateřina Macková, David Nápravník, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 • Validátor ZAF: Validátor SIP dle Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby
  Petr Cajthaml, Zdeněk Vašek, Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy, Tomáš Dvořák, Archiv hl. města Prahy, Petr Pytelka, LightComp, v.o.s.

12:35 Polední přestávka

 • Aplikácia metódy HTR+ (automatické rozpoznanie rukopisných textov) na historické rukopisy slovenskej proveniencie
  Imrich Nagy, Katedra histórie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Obrazová data a strojové učení
  Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně
 • Nová softwarová řešení pro digitalizaci kulturního dědictví
  Jan Valenta, EXON
 • Nástroj pro tvorbu virtuálních výstav v digitální knihovně Manuscriptorium
  Michael Lužný, Národní knihovna ČR

14:20 Přestávka

 • Otevřená data v NK ČR a v knihovnách ve světě
  Lenka Maixnerová, Linda Jansová, Petra Šťastná, Národní knihovna ČR
 • Otevřená data pohledem Ministerstva vnitra ČR
  Martin Nečaský, Ministerstvo vnitra ČR

15:30 Ukončení konference

 

Hlavní partner

Axiell s.r.o.

Partner

Ceiba

Mediální partner

Logo ITlib

 

Share: