KOHA – prehľadný systém pre moderné knižnice

IntroducingadvertisingKOHA

KOHA je open-source knižnično-informačný systém (angl. skr. ILS), ktorý dokáže svojou funkcionalitou plne konkurovať iným komerčným systémom. Mnohé knižnice po celom svete, ktoré hľadajú náhradu za ich existujúci, častokrát už zastaralý systém, majú medzi hlavnými kandidátmi práve systém KOHA ILS.
Od vzniku v roku 1999 každým rokom rastie popularita systému KOHA ILS medzi malými a stredne veľkými knižnicami.

 

Dokonca si ho niektoré národné knižnice a niekoľko väčších konzorcií vyskúšalo aj v praxi. Roky po jeho vydaní bola veľkým nedostatkom absencia plnohodnotného modulu pre medziknižničné výpožičky. Avšak aktuálna verzia 20.05.00 z 31. mája tohto roku už obsahuje plne funkčný modul pre medziknižničné výpožičky a mnoho ďalších vylepšení, ktoré boli vyžiadané a sponzorované viacerými knižnicami po celom svete.

 

KOHA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
KOHA ILS je pomerne známy aj slovenským knihovníkom. Prostredníctvom projektu KIS MaSK, v ktorom sa Slovenská národná knižnica (SNK) rozhodla pokračovať formou open-source riešenia, bol pre obecné, mestské, školské a špeciálne knižnice vybraný ako pokračovanie úspešného projektu práve KOHA ILS.

 

 

ČO PONÚKA KOHA ILS
KOHA ILS ponúka štandardnú funkcionalitu KIS, ako sú: akvizície, výpožičky, rezervácie, upomienky a poplatky, katalogizácia, notifikácie, podpora QR a čiarových kódov, návrh a tlač čitateľských preukazov, plná podpora MARC pre bibliografické a autoritné záznamy a práca s periodikami. Inštalácia priamo obsahuje portál pre čitateľov s pokročilým vyhľadávaním v OPAC, rozhranie pre knihovníkov

Share: