Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

OPEN SCIENCE V AKADEMII VĚD ČR/OPEN SCIENCE IN THE CZECH ACADEMY OF SCIENCES

Autor: Karolina Podloucká
Číslo: 1/2020 - digital humanities, sociálne siete
Rubrika: Otvorená veda / Open Science
Kľúčové slová: open access, otvorená veda , otvorený prístup, Open Science

 

Článek popíše připravenost Knihovny AV ČR a aktivity Akademie věd ve stále častěji zmiňované oblasti Open Science. Budou zmíněny možnosti, které nabízí datový repozitář ASEP, příprava dat, proces jejich vkládání a zobrazení.

U přípravy dat bude představen Data management plan, který je nedílnou součástí čerpání financí z evropských fondů. Další důležitou složkou cirkulace dat jsou tzv. FAIR principy, které jsou úzce spjaty s EOSC. Tyto principy budou v článku představeny, dále budou okrajově zmíněny možnosti certifikace datových repozitářů a nakonec budou čtenáři seznámeni s aktivitou České republiky v EOSC. Na úplný závěr bude představen užitečný Open Science nástroj „re3data.org“, jedná se o registr datových repozitářů.

 


OPEN SCIENCE IN THE CZECH ACADEMY OF SCIENCES

The aim of the article is to describe the current situation of the CAS Library and activities of the Czech Academy of Sciences in the ever-growing Open Science field. The article will introduce ASEP – data repository of the CAS, and will describe the data preparation and the process of its deposit and display.

The Data Management Plan, a requirement to request financial support from European funds, will also be mentioned. Another essential part of the whole data circulation process are FAIR principles that are closely connected to EOSC. Beside introducing those principles, the article will introduce options for data repository certification. Moreover, the audience will be acquainted with activities of the Czech Republic within EOSC. Finally, a useful open science register of data repositories, „re3data.org“, will be introduced.

OPEN SCIENCE V AKADEMII VĚD ČR

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 2

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR