Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Medzinárodná konferencia LTP 2019: nové trendy a východiská pri budovaní LTP archívov / International conference LTP 2019: New trends and scopes in building LTP archives

Autor: Katarína Tomková
Číslo: 4/2019 - informačná gramotnosť, IKT v edukácii, digitálne prostredie
Rubrika: Podujatia / Events
Kľúčové slová: podujatia

Aj tento rok usporiadala Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) v poradí už 4. medzinárodnú konferenciu k problematike dlhodobej archivácie digitálnych objektov (LTP), ktorej sa špeciálne venuje pracovisko Centrálneho dátového archívu (CDA) UKB. Témou konferencie boli trendy a východiská pri budovaní LTP archívov.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR