Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Informačné interakcie – to je diskusia, spätná väzba aj motivácia / Information interactions – this is discussion, feedback and motivation too

Autori: Annamária Brijaková ; Eva Vašková
Číslo: 4/2019 - informačná gramotnosť, IKT v edukácii, digitálne prostredie
Rubrika: Podujatia / Events
Kľúčové slová: podujatia

Dňa 21.–22. októbra 2019 sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutočnil 7. ročník odbornej medzinárodnej konferencie INFORMAČNÉ INTERAKCIE. Na jej organizácii sa podieľala Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s podporou partnerov Cosmotron Slovakia & Bohemia, spoločnosť SVOP s. r. o., časopis ITlib: Informačné technológie a knižnice a Univerzitná knižnica v Bratislave.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR