Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Digitálna výstava SNP / Digital exhibition SNP

Autor: Dominika Vávrová
Číslo: 4/2019 - informačná gramotnosť, IKT v edukácii, digitálne prostredie
Rubrika: Digitálny obsah /Digital content
Kľúčové slová: digitálny obsah

Digitálna výstava Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici vznikla pri príležitosti pripomenutia 75. výročia SNP. Povstanie slovenského národa sa považuje za jedno z najvýznamnejších v histórii spomedzi všetkých európskych krajín. Posolstvo boja o slobodu, aj napriek výraznej prevahe nepriateľa, je potrebné odovzdať ďalším generáciám. Stotožnili sme sa s touto myšlienkou a prebrali sme zodpovednosť za to, aby sa výstava stala jedinečnou a modernou prezentáciou kultúrneho dedičstva a histórie Slovákov.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR