Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

CVTI SR sa zapojilo do Týždňa otvoreného prístupu webinárom i národným workshopom / SCSTI participated in Open Access week with a webinar and national workshop

Autor: Silvia Horáková
Číslo: 4/2019 - informačná gramotnosť, IKT v edukácii, digitálne prostredie
Rubrika: Podujatia / Events
Kľúčové slová: open access, otvorený prístup

Týždeň otvoreného prístupu už tradične patrí širšej diskusii o problematike takzvaného Open Access. Otvorený prístup (Open Access) možno definovať, ako poskytovanie on-line prístupu k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene. Jeho podporou sa zaoberá viacero národných i medzinárodných iniciatív. Centrum vedecko-technických informácií SR aktívne rieši úlohy spojené s pozíciou Národného referenčného bodu pre Open Access politiku Európskej komisie na Slovensku. Počas Týždňa otvoreného prístupu pripravilo webinár a národný workshop.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR