Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

A to Z, An Open Science Alphabet for Academic librarians

Autori: Joachim Schöpfel; Helène Prost
Číslo: 4/2019 - informačná gramotnosť, IKT v edukácii, digitálne prostredie
Rubrika: Otvorený prístup / Open Access
Kľúčové slová: open access

The paper provides an informed, personal and up-to-date description of some central terms useful for a better understanding of the ongoing projects and debates of the global open access and open science movement.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR