Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

1919 – 2019 = KNIHOVNY ... aký má tento vzťah pokračovanie? / 1919 – 2019 = LIBRARIES = What comes next?

Autori: Eva Vašková; Veronika Chruščová
Číslo: 4/2019 - informačná gramotnosť, IKT v edukácii, digitálne prostredie
Rubrika: Podujatia / Events
Kľúčové slová: podujatia

Motto síce vychádzalo aj z minulosti, uvažovalo však o budúcnosti. Dvadsiaty siedmy ročník podujatia Knihovny současnosti reflektoval storočnicu vzniku knihovníckeho zákona z roku 1919. 1919 – 2019 = KNIHOVNY ... aký má tento vzťah pokračovanie?

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR