Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Knižnica roka 2018 │Library of the year 2018

Autori: Emília Lačná; Eva Vašková
Číslo: 3/2019 - záverečné práce
Rubrika: Podujatia / Events
Kľúčové slová: knižnice, ocenenia

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade so štatútom súťaže Knižnica roka, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2018, vyhlásilo prvý ročník súťaže Knižnica roka. Súťaž sa riadi Pravidlami súťaže a rokovacím poriadkom odbornej poroty súťaže Knižnica roka, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2018 a sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


On 27. june 2019 the ceremonial announcement of the results of the Library of the Year 2018 competition took place in the Courtyard of the Ministry of Culture of the SR. The title of the Library of the Year 2018 was awarded to the Hornozemplínska Library in Vranov nad Topľou and Municipal Library in Piešťany.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR