Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Akademické knižnice, data-based služby a podpora vedy │Academic libraries, data-based Services and Support of Science

Autor: Michal Sliacky
Číslo: 3/2019 - záverečné práce
Rubrika: Knižnice / Libraries
Kľúčové slová: akademické knižnice

Cieľom príspevku je poukázať na meniace sa požiadavky na služby akademických knižníc (AK) vzhľadom na špecifické potreby súčasných vedcov v oblasti digitálnej vedy. V tejto súvislosti si možno klásť rečnícku otázku: Sú akademické knižnice pripravené na svoje nové úlohy, ktoré im vyplývajú z ich statusu a ktoré možno rozpoznať z intencií nových úloh v rámci podpory vedy?


The main goal of the article is inform library professionals about emerging new roles of academic libraries and also about new requirements of scholars in the changing scientific environment as well. These roles and tasks of libraries are focused on research rata and all aspects of data driven research in providing support for scholars including Research Data Management (RDM) and Data Management Plan (DMP). In thins point of view is possible to distinguish new emerging terms like data-based services, data librarianship, data retrieval and so on.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR