Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Križanová Petronela: Príbeh zabudnutého kníhkupectva Anton Löwe (1770 – 1799) │ Križanová Petronela: The story of a forgotten bookshop

Autor: Zita Perleczká
Číslo: 2/2019 -
Rubrika: Recenzia/Review
Kľúčové slová: dejiny knižnej kultúry

Knižný obchod a s ním úzko súvisiaca recepcia jednak zo strany čitateľa, ako jednotlivca, a tiež z hľadiska všeobecného vnímanej širokej verejnosti, vytvára jeden z najzložitejších avšak najinšpirujúcejších aspektov bádania dejín knižnej kultúry. Táto oblasť vyžaduje mimoriadnu precíznosť a doslova „posadnutosť“ výskumníka, ktorý dokáže nazhromaždiť a pospájať na prvý pohľad bezvýznamné útržky archívnych informácií. Po dobre vykonanej práci sa z krátkych poznámok, marginálií a poloviet, pomaly vytvára pavučina súkromných a obchodných kontaktov okolo ústrednej postavy výskumu, až kým nenadobudne takmer plastické rozmery živého človeka.

   

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR