Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Knižnice: kedysi archivovali vedomosti, dnes učia aj moderným technológiám │ Libraries: Once they Collated knowledge, now they are Teachers of Modern Technologies

Autor: Eva Vašková
Číslo: 2/2019 -
Rubrika: Podujatia / Events
Kľúčové slová: podujatia

 

Ovládanie hlasom, mobilné aplikácie, 3D tlačiarne alebo drony. Nič nezvyčajné teraz už aj v niektorých knižniciach. Knižnice sa totiž prispôsobujú „smart“ dobe. A tá dáva priestor práve inteligentným technológiám.

 

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR