Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Mobilná aplikácia SKN – Corvus / Mobile Application of Slovak Library for the Blind in Levoca SKN – Corvus

Autor: Norbert Végh
Číslo: 1/2019 - digitálne technológie v detstve súčasných dvadsiatnikov, knižnica ako platforma kreatívneho priemyslu, prvý slovenský inštitucionálny repozitár v OpenDOAR a ROAR ...
Rubrika: Predstavujeme / Introducing
Kľúčové slová: audioknihy, mobilné aplikácie

 

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči pripravila pre používateľov digitálnej knižnice mobilnú aplikáciu           SKN – Corvus, ktorá je od začiatku roka 2019 pre nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých čitateľov k dispozícii zdarma.


Slovak Library for the Blind in Levoca has prepared a SKN – Corvus mobile application for digital library users. Mobile app makes it easy to download and listen to audio books and magazines from your library’s website on Android mobile phones.

 

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR