Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Konferencia INFORUM – štvrťstoročie inšpirácie / INFORUM 2018

Autor: Eva Vašková
Číslo: 2/2018 -
Rubrika: Podujatia / Events
Kľúčové slová: podujatia, INFORUM

 

Už štvrtý rok má naša redakcia možnosť stať sa súčasťou medzinárodnej konferencie INFORUM, ako jej mediálny partner. A tak sme sa aj počas 24. ročníka tohto podujatia snažili priniesť aktuálne informácie z príprav konferencie, priame vstupy formou živých vysielaní či fotografií na sociálnej sieti Facebook. Určitým zavŕšením spomínaného mediálneho partnerstva je pre nás vždy článok reflektujúci aktuálny ročník. Tentokrát, to však konkrétne o podujatí INFORUM, bude poslednýkrát.


„ U Ž   J S T E   T O   S L Y Š E L I ?   I N F O R U M   P R Ý  K O N Č Í !   do jisté míry je to pravda. ...“

   

   

A ešte na zamyslanie sa ...   

Nadežda Andrejčíková, členka redakčnej rady ITlib.Informačné technológie a knižnice

 

 

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR