Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Firmy v sociálních sítich - konferencia o možnostiach sociálních sietí

Autor: Eva Vašková
Číslo: 3/2012 - ťažisková téma: "E-knihy"
Rubrika: Infomix / Infomix
Kľúčové slová: internet, Konferencie, semináre, školenia, akcie

Sociálne siete nie sú dnes len súčasťou súkromného života, v rámci udržiavania vzájomných vzťahov. Čoraz viac sa ich potenciál začína využívať ako súčasť firemného marketingu a public relations.

Práve na túto tému zamerali svoju pozornosť usporiadatelia jednodňovej konferencie  „FIRMY V SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH“  konanej 7. júna v Prahe.

Ideou podujatia bolo poukázať na úspešné príklady firemnej komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí a priniesť tiež riešenia pre jej zefektívnenie.  Neopomenul sa ani monitoring sociálnych sietí a praktické využitie jeho výsledkov.

Celkom odznelo na konferencii 16. príspevkov, ktoré priniesli množstvo zaujímavých pohľadov využívanie sociálnych sietí v inštitúciách.

Prednášajúci okrem iného venovali svoju pozornosť napríklad:

•    tipom pre reklamy na Facebooku (Jindřich Fáborský, IGLOONET),  

•    chybám v rámci komunikácie na sociálnej sieti (Onrej Jireš, Dobrý web),  

•    SEO a firemnému profilu na sociálnej sieti (Pavel Ungr, H1.cz),

•  prezentácii  knižnice na sociálnej sieti (Oľga Biernatová, Knižnica Univerzity Tomáša Baťu  v Zlíne).

Slovenskú republiku na podujatí zastupovali Dušan Murčo, digital marketing manažér nášho internetového kníhkupectva Martinus. Prezentoval sa príspevkom so zaujímavým a možno trochu provokujúcim názvom: Punk’s not dead – case study o komunikácii na Twiteri v podaní Martinus.sk. Zúčastnením poskytol viacero pozitívnych aj negatívnych príkladov komunikovania na tejto sociálnej sieti.

Druhým slovenským prednášajúcim bol Michal Pastier. Jeho profesijné pôsobenie v oblasti reklamy mu prinieslo dokonca i ocenenie FILIP – za výnimočný prínos do slovenskej reklamy. Jeho príspevok Najprv láska, potom peniaze bola štúdiou reklamných kampaní, ktoré nielen propagovali, ale aj skutočne predávali.

Kompletný program a informácie o prednášajúcich nájdete na:

http://www.tuesday.cz/akce/firmy-v-socialnich-sitich/

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR