Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

13. ročník konferncie pamäťových inštitúcií

Autor: Eva Vašková
Číslo: 3/2012 - ťažisková téma: "E-knihy"
Rubrika: Infomix / Infomix
Kľúčové slová: Konferencie, semináre, školenia, akcie , pamäťové inštitúcie

Zväz knihovníkov a informačných pracovníkov ČR (SKIP) spoločne s Národným archívom   a Národnou knižnicou ČR pripravujú na 28. – 29. november v poradí už 13. ročník konferencie ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA v DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2012.

Miestom konania bude konferenčná sála Národného archívu v Prahe. Záujemcovia o prezentáciu na podujatí sa môžu so svojimi príspevkami prihlásiť do 30. 9. 2012. Potrebný je názov príspevku a jeho krátka anotácia.

Konkrétny priebeh konferencie vo forme jej programu bude zverejnený až počas októbra, registrácia účastníkov bude však možná už v priebehu septembra.

Spomínaná konferencia je už tradične venovaná otázkam spolupráce všetkých pamäťových inštitúcií, ako sú múzeá, galéria, knižnice či archívy, a efektívnemu využívaniu dostupných informačno-komunikačných technológií v týchto inštitúciách, ktorých cieľom je ochrana a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva.    

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR