Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Kniha o elektronickom podpise

Elektronický podpis je aj v Českej republike využívaný minimálne. Napriek nesporným výhodám, ktoré spočívajú najmä v rýchlejšej a pohodlnejšej komunikácii so štátnou správou, bankami a ďalšími inštitúciami, je verejnosť o tomto nástroji veľmi slabo informovaná.

Aj preto vzniká kniha Báječný svět elektronického podpisu, ktorej autorom je publicista a nezávislý konzultant v oblasti internetových technológií Jiří Peterka. Publikáciu vydá správca českej národnej domény .cz v rámci svojej Edície CZ.NIC.

Okrem úvodu do problematiky a princípu elektronického podpisu v nej nájde čitateľ informácie o bežnej praxi v práci s elektronickým podpisom, napr. ako sa s nimi pracuje v pdf dokumentoch alebo dokumentoch MS Office, aké sú možnosti šifrovania, prihlasovania a pod.

Pracovná verzia knihy je prístupná na internetovej adrese www.bajecnysvet.cz. Návštevníci diskusného fóra na rovnakej adrese mali možnosť do 11. februára vyjadriť svoje názory a pripomienky a stať sa spolutvorcami knihy. Po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok do finálnej verzie bude publikácia k dispozícii na stránkach edície (http://knihy.nic.cz/) a záujemcovia si ju môžu bezplatne stiahnuť.

Kniha by mala byť vyjsť v apríli 2011.

Zdroj: http://www.nic.cz/page/839/pomozte-s-knihou-o-elektronickem-podpisu/

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 2

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR