Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

IKI 2011 – Informace, konkurenceschopnost, inovace

Štvrtý ročník konferencie sa konal 18. januára 2011 v priestoroch Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe – Jinoniciach. Na konferencii odzneli tieto príspevky:

 • Milan Špála:  Ing. Jan Vlachý (1937 – 2010) – jeho prínos do scientometrie
 • Miroslav Svítek, Jiří Kofránek: Čipové karty proti zlodejom – elektronický doklad k vozidlu
 • Marek Mateják, Jiří Kofránek: Hummod – rozsiahly model fyziologických regulácií človeka ako podklad pre lekárske simulátory
 • Jiří Kofránek: Schola Ludus pre 21. storočie – multimediálne výučbové programy na internete a možnosti ich kooperatívnej tvorby
 • Vladimír Karen: Integračné nástroje na sprístupnenie vedeckých databáz
 • Martin Vejražka, Antonín Šípek, Čestmír Štuka, Stanislav Šípek: WikiSkripta – otvorený  web lekárskych fakúlt
 • Judita Kinkorová:  e-Health projekty v 7. rámcovom programe EÚ
 • Štěpánka Tůmová: Sociálne siete v knižniciach
 • Aleš Pekárek: Pátranie po exkluzívnych dohodách v oblasti informačného sektora v EU s dôrazom na Českú republiku
 • Alenka Sauperl, Eliška Veselá, Viktor Dobrovolný: Analýza abstraktu odborných časopisov : materiálové a knižničné vedy 
 • Štěpán Štěpanovský: Informačné a spisové služby ako outsourcingový produkt v priemyselnom podniku

Prezentácie týchto príspevkov sú dostupné na webe Českej informačnej spoločnosti
http://www.cisvts.cz/default.asp?ch=546&typ=1&val=108006&ids=3871.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 1

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR