Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Blog o digitálnych učebniciach

kniha.jpg (68751 bytes)

Na stránke http://digital-textbooks.blogspot.com nájdete blog, ktorý ponúka informácie zozbierané z webových sídel venovaných digitálnym učebniciam.
Jednotlivé príspevky sú venované problematike perspektívy digitálnych učebníc, využívania čítačiek e-kníh pri vyučovaní a odkazujú na vyučovacie programy vysokých škôl, ktoré digitálne učebnice používajú.

Zdroj: IFLA-L -  ifla-l@infoserv.inist.fr

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 1

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR