Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

IFLA Success Stories Database

Databáza úspešných projektov knižníc - IFLA Success Stories Database - vznikla v rámci aktivít pre svetový summit o informačnej spoločnosti, ktorý prebiehal v rokoch 2003 - 2005.

infomix7.jpg (56538 bytes)

Databáza ponúka úspešné projekty knižníc v kategóriách:

  • knižnice ako miesto prístupu,
  • knižnice ako vzdelávacie centrá pre počítačové zručnosti,
  • knižnice pre  kontinuálne vzdelávanie,
  • knižnice pre špecifické potreby,
  • knižnice pre kultúrne dedičstvo.

Vyhľadávanie je možné spresniť podľa oblastí (napr. podľa typu knižníc alebo odborných činností), podľa kontinentov a krajín.

V novej verzii je možné vkladať priamo príbehy v angličtine, španielčine, francúzštine a nemčine.

infomix9.jpg (73422 bytes)

Zdroj: http://www.tribalpixel.ch/ifla/

 

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR