Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Digitalizácia múzejných zbierok - sympózium za všetky prachy

Autor: Erik Kriššák 1
Číslo: 4/2009 -
Rubrika: Zo seminárov a konferencií
Kľúčové slová:

V dňoch 20. 10. 2009 – 21. 10. 2009 sa v priestoroch Slovenského banského múzea (budova Kammerhof) v Banskej Štiavnici konalo medzinárodné sympózium s názvom Digitalizácia múzejných zbierok – vízie a východiská. Organizátorom bol Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci so Slovenským technickým múzeom, Slovenským banským múzeom a Slovenským národným múzeom. Finančne túto významnú udalosť podporilo Ministerstvo kultúry SR. Tento výpočet faktov by mohol pokračovať cieľmi, prezentáciami, diskusiami k závažným témam, postermi a pod., program však bol zverejnený na stránke zväzu (www.zms.sk), účasť bola hojná, a preto je možné iba stručne skonštatovať, že sa prezentovali strategické východiská, pilotné projekty digitalizácie a skúsenosti z domova i zo zahraničia, nechýbali technológie a drobné neduhy v organizácii podujatia tiež nestoja za pozornosť. Z tohto pohľadu bola konferencia úspešná a niet čo dodať.

Ale predsa, rád by som sa podelil o svoje dojmy, zážitky a – prečo to nepriznať – aj o svoje videnie danej udalosti. Na úvod musím pochváliť organizátorov, ktorí dokázali zvládnuť mohutný dav účastníkov a dokázali sa popasovať aj s časovým sklzom prvého dňa sympózia. Rozhodne si zaslúžia pochvalu aj českí hostia, ktorí vystúpili s príspevkami až vo večerných hodinách a dokázali zaujať a pôsobiť čerstvo. Ostatní vystupujúci, samozrejme, tiež dokázali, že tematika príspevkov bola zvolená dobre a asi aj to podnietilo záujem toľkých účastníkov.

Akokoľvek sa hlavná téma sympózia odvolávala na vízie a východiská, hlavným motívom, ktorý ju symbolizoval, bol hlad. Hlad po informáciách. Predpokladám, že aj Šípová Ruženka sa po dlhom spánku a chvíľkovom laškovaní s princom v okamihu prebudenia zaoberala predovšetkým naplnením základných potrieb (hygiena a pod.), medzi ktorými vynikal spomínaný hlad. Hlad na všetky spôsoby, telesná aj duševná potrava. Informačné súženie. Múzejná obec ukončila spánok, možno aj to laškovanie, a bola lačná po informáciách o realite. Netreba pripomínať, že tento Brownov pohyb spôsobili peniaze zo štrukturálnych fondov na digitalizáciu, čo nemôžem okomentovať inak, ako že sa to vyplatilo (a vyplatí, peniaze sú v tomto prípade hnacím motorom v dobrom zmysle slova). 

A tak bolo milé sledovať žiadostivé auditórium, ktoré viac či menej vstrebávalo všetky tie informácie a nové slová, ktoré zaznievali z úst všetkých, ktorí ich nenechali zatvorené, aby sa dopátrali k odpovediam na základné otázky kto, čo, kedy, kde, ako a začo. Bolo tiež zábavné sledovať súkromný sektor zastúpený viacerými firmami, ako sa snažil zo všetkých síl ukázať, že technológie existujú a, čo je dôležitejšie, budil dojem, že ich vie aj používať.

Neviem, či si všetci zúčastnení múzejníci uvedomili zásadnú podmienku toho, aby mohli byť súčasťou procesu digitalizácie v rámci národného projektu z Operačného programu Informatizácia spoločnosti zameraného na múzejné zbierkové predmety, ktorou je, že musia začať fungovať (a teraz mám na mysli múzeá ako také) elektronicky a spracovať objem vedomostí o zbierkových predmetoch, ktoré inak nebudú vybraté do procesu digitálnej vizualizácie. Verím, že áno.

Všetko, čo som doteraz spomenul, smeruje k môjmu jedinému záverečnému konštatovaniu – ak digitalizácia vystúpila do popredia múzejnej reality, tak sa na ňu treba pripraviť. Nie živelne, apaticky, náhodne, ale systematicky, aktívne a zodpovedne, pretože výsledok bude merateľný a neostane za múrmi depozitov. A v tomto smere sympózium splnilo svoj hlavný účel vyjadrený sloganom – Dosť bolo laškovania. A to stálo za všetky prachy.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR