Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Biblioterapia na webe

Kabinet informačných štúdií a knihovníctva Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne spustil dňa 12. 10. 2009 nový portál BiblioHelp (www.bibliohelp.cz). Portál ponúka prehľad kníh vhodných pre biblioterapeutickú prax zvanú liečba knihou.

Tvorivý tím projektu, který je financovaný z grantu Ministerstva kultúry ČR, tvoria študenti Informačných študií a knihovníctva FF Masarykovy univerzity, garantom projektu je vedúci Kabinetu informačních štúdií a knihovníctva PhDr. Petr Škyřík.

Knihy zaradené do databázy tohto projektu sa svojím zameraním snažia pokryť širokú škálu životných záťažových situácií, ktoré sa v priebehu života môžu vyskytnúť u každého človeka – mali by sa stať pomocníkmi či radcami v prípadoch, keď sa v sebe alebo vo svojom okolí nemôže dotyčný človek vyznať, nevie, čo si počať, ako sa správne zachovať, keď hľadá útechu, porozumenie, prípadne túži pomôcť svojim blízkym.

Knihy sú určené širokej verejnosti pre všetky vekové kategórie čitateľov (deti, mládež, dospelí, seniori). Sú tu zastúpené beletristické tituly (rozprávky, príbehy, romány...), náučné knižné tipy (príručky, monografie, eseje...) vrátane titulov na pomedzí oboch týchto žánrov (úvahy, rozhovory, autobiografie...)
a poézia.

Viac informácií o zmysle a cieľoch projektu nájdete na http://www.bibliohelp.cz/o-projektu.

 

Zdroj: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [knihovna@CESNET.CZ] v zastúpení Petr Škyřík [pskyrik@PHIL.MUNI.CZ].

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR