Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Portál InfoLib získal Cenu INFORUM 2004

Cenami INFORUM 2004 boli na 10. medzinárodnej konferencii INFORUM 2004 v Prahe ocenené najlepšie české a slovenské produkty, služby alebo činy súvisiace s elektronickými informačnými zdrojmi s významom pre českú, resp. slovenskú oblasť v roku 2003.

cena_infolib.jpg (19160 bytes)

cena_inforum.jpg (31828 bytes)


Ocenené produkty z českej i slovenskej produkcie nájdete na http://www.inforum.cz/inforum2004/ceny.php.

Ďalšie podrobné informácie aj s fotografiami cien nájdete na www.infolib.sk v rubrike NOVINKY na úvodnej stránke portálu.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR