Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Digitalizácia z nadhľadu

Autori: Lucia Lazarová; Ladislav Svršek
Číslo: 2/2004 - Digitalizácia v knižniciach
Rubrika: Zo Slovenska
Kľúčové slová:

Ak sa pozrieme na proces digitalizácie z nadhľadu a dohodneme sa, že digitalizácia je prevod primárnych dokumentov do digitálnej (teda strojom čitateľnej) podoby, je zrejmé, že je to veľmi široké pole činností. Digitálne dokumenty nás v podstate obklopujú. Sú to všetky dokumenty v našich počítačoch, sú to zbierky našej obľúbenej hudby na CD, filmy na DVD, mnohokrát už i rozhlasové či televízne vysielanie. V súčasnosti vlastne väčšina dokumentov vzniká v digitálnej podobe, takže pri troške dobrej vôle a snahe dohodnúť sa nie je potrebné novopublikované dokumenty digitalizovať. Stačí legálnou cestou získať ich pôvodnú digitálnu podobu (po všetkých redakčných úpravách), previesť ich do niektorého zo štandardných formátov a bibliograficky popísať a spracovať. Hoci v súčasnosti aj takouto formou vznikajú mnohé zbierky digitálnych dokumentov, ešte stále sa nenachádzame v ideálnom stave a veľa inštitúcií pre svoje potreby digitalizuje to, čo už v digitálnej podobe niekde existuje či existovalo. Digitalizácia však nadobúda čoraz väčší význam, najmä ak sa vraciame k dokumentom, ktoré vznikli dávnejšie – a nemusí ísť len o vzácne rukopisy či starú tlač. Existuje veľa projektov, ktoré majú za cieľ do digitálnej podoby previesť dokumenty z nie tak dávnych čias. Niektoré projekty vznikli aj na akademickej pôde a v súčasnosti sú komerčne dostupné. Toto je veľmi stručná prehliadka toho, aké ďalšie typy dokumentov sa dajú v digitálnej podobe nájsť aj na internete.

Vzácne rukopisy a staré tlače sa nedigitalizujú len kvôli zachyteniu ich grafického stvárnenia. Existujú dokumenty, ktoré sú pre štúdium histórie či iných odborov dôležité predovšetkým po obsahovej stránke. V takomto prípade nie je až taká dôležitá digitálna podoba celej stránky dokumentu, ale prepis textu, ktorý obsahuje, a jeho ďalšie spracovanie. Príkladom môže byť dielo Patrologia Latina Database ( http://pld.chadwyck.co.uk), ktoré v digitálnej podobe (ako plnotextovú databázu) ponúka spoločnosť ProQuest Information and Learning. Ak ostaneme na pôde religionistiky, nemôžeme vynechať Ad Fontes Academy, ktorá je producentom dvoch zaujímavých kolekcií: The Digital Library of Classic Protestant Texts a The Digital Library of the Catholic Reformation. Vydavateľsky a technologicky zabezpečuje sprístupnenie týchto digitálnych dokumentov spoločnosť Alexander Street Press, ktorá ponúka aj ďalšie zaujímavé produkty predovšetkým z oblasti literatúry ( http://alexanderstreet.com/products/) podobne ako spoločnosť ProQuest Information and Learning. Akademické vydavateľstvo Brepols má vo svojej ponuke tiež rozsiahle kolekcie historických textov v digitálnej podobe ( www.brepols.net/).

Histórie, aj keď menej vzdialenej, sa týkajú aj digitalizované noviny a časopisy. V prípade novín (predovšetkým významných denníkov či týždenníkov) je tematický záber širší a tieto zdroje sú cenné pre všetky spoločenskovedné odbory. Ako už bolo spomenuté, aktuálne vydania v digitálnej podobe preberajú vydavateľstvá databáz priamo z redakčných systémov, takže mnohé denníky sa do databázy dostanú skôr, než vyjdú v tlačenej podobe. Digitalizovať je však potrebné staršie vydania, pričom cieľom je vytvoriť kolekciu od prvého vydania. Ako príklad možno spomenúť The Times Digital Archive ( www.gale.com/Times), ktorý má vo svojej ponuke spoločnosť Thomson Gale. Táto spoločnosť má v ponuke aj ďalšie digitálne kolekcie so zameraním na literatúru a históriu (viac informácií nájdete na www.gale.com). Spoločnosť ProQuest Information and Learning okrem novinových titulov sleduje aj odborné časopisy a vo svojom projekte Periodicals Contents Index Full Text (PCI Full Text) vytvára kolekciu odborných periodík od ich prvého vydania ( http://pcift.chadwyck.co.uk/).

Veľa by sa dalo písať o digitálnych kópiách monografií, príručiek a ďalších referenčných prác (pozri aj s. 34). Za tieto voľne prístupné uvedieme len jeden príklad – Project Gutenberg ( http://gutenberg.net). Digitalizujú sa však aj špeciálne typy dokumentov. Zbierky umeleckých diel na CD-ROM vytvára v rámci projektu Digitales Informationssystem für Kunst und Sozialgeschichte (DISKUS) spoločnosť
K. G. Saur Verlag. Toto vydavateľstvo digitalizuje aj svoje najrozsiahlejšie dielo, čím vzniká World Biographical Information System Online ( www.saur.de/wbis-online/). Európsku patentovú literatúru nájdete na severi Európskeho patentového úradu ( http://ep.espacenet.com/) a podobnú službu prevádzkuje aj United States Patent and Trademark Office ( www.uspto.gov) . Kvalifikačné práce si zvyčajne spracúvajú samotné univerzity. Mnohé z nich digitalizáciu vzájomne koordinujú a výsledkom je napríklad aj nekomerčný projekt Networked Digital Library of Theses and Disertations ( www.ndltd.org). Spoločnosť ProQuest
Information and Learning
ponúka aj možnosť zaradiť ich do rozrastajúcej sa celosvetovej zbierky ProQuest Digital Dissertations ( www.lib.umi.com/dissertations). V ponuke tejto spoločnosti sú aj mapové diela, ktoré ponúka aj spoločnosť ebrary ( www.ebrary.com). Pre knihovníkov a ich používateľov sú zaujímavé aj mnohé ďalšie špeciálne typy dokumentov. Určite sa dajú nájsť kolekcie hudobných diel (notové zápisy, ale aj audionahrávky či štandardizované MIDI súbory), filmy, fotografie a v podstate všetko, čo môže existovať v digitálnej podobe.

Ako ukážku na záver možno ponúknuť digitalizované produkty. Architekti pri projektovaní využívajú CAD systémy, v ktorých kreslia výkresy a pripravujú vizualizácie svojich prác. Aj oni majú svoje vlastné kolekcie digitálnych objektov – sanitárne zariadenia, nábytok a podobne. Ak vás to zaujíma, skúste si pozrieť napríklad www.aec-data.com.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR