Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Plán budovania siete spolupráce knižníc v Poľsku

Autor: Aleksander Radwanski
Číslo: 3/2002 - Spolupráca knižníc
Rubrika: Zo zahraničia
Kľúčové slová:

Navrhovaný poľský projekt siete spolupráce sleduje efektívne využívanie skromných prostriedkov, ktorými disponujú poľské knižnice. Hlavnou úlohou siete je spolupráca knihovníkov verejných knižníc v oblasti budovania spoločných fondov poznatkov a komunikačnej platformy s cieľom uspokojovať informačné a vzdelávacie potreby Poliakov a znižovať cenu budovania informačnej a občianskej spoločnosti. Všeobecný cieľ je doplnený zoznamom podrobných cieľov spojených s používateľmi knižníce a s prácou knihovníka a jeho pracoviskom. Učastníkmi siete budú predovšetkým verejné knižnice. Cieľový technický model bude vypracovaný prakticky s maximálne efektívnymi riešeniami. Projekt siete spolupráce nie je obmedzený časovo ani organizačne. Sieť by bola základným dáždnikom, ktorý by umožnil maximálne efektívne využiť prostriedky plynúce do knižníc z rôznych zdrojov. Časom by sa sieť, po získaní právnej subjektivity, mohla stať subjektom s vedľajšími prostriedkami a uskutočňujúcim vlastné programy .

Plan budowy sieci wspołpracy bibliotek w Polsce [Projekt po prvýkrát prezentovaný na konferencii Internet v knižniciach – pokus o bilanciu a perspektívy rozvoja, Vroclav, 10. – 11. 12. 2001]. In EBIB, Elektroniczny Biuletyn Informacijny Bibliotekarzy, 2002/33.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR