KNIHOVNÍK VO SVETE DEZINFORMÁCIÍ – AKO SA ORIENTOVAŤ V ZLOŽITOM INFORMAČNOM SVETE

Novinky

Slovenská asociácia knižníc v spolupráci s Akademickou knižnicou UK v Bratislave a s podporou Fondu na podporu umenia pripravila v dňoch 13. 06. – 14. 06. 2023 v priestoroch Vedeckého parku UK odborný seminár na tému Knihovník vo svete dezinformácií – ako sa orientovať v zložitom informačnom svete. Nosnou témou prednášok bolo pochopenie problematiky dezinformácií v ich šírke, komplexnosti a zložitosti, keďže dezinformácie sú v súčasnej dobe vážnym spoločenským problémom.

ilustračné foto: Patrícia Šicková
Share: