Issue 1- 2/2023

Znalostná spoločnosť

CONTENT DEVELOPMENT FOR TEACHING AND LEARNING IT IN A VIRTUAL 3D ENVIRONMENT

In recent years, interest in effective digital learning materials has grown significantly in almost all disciplines, fuelled by the rapid expansion of distance learning in the wake of the worldwide...

Znalostná spoločnosť

VYUŽITÍ APLIKACÍ BI V PRAXI INFORMAČNÍCH INSTITUCÍ

Digitální transformace se promítá nejen do podnikového řízení a optimalizace procesů, ale také do více a více společenských oblastí i do národních politik. Především se ale již...

Znalostná spoločnosť

KOMPETENCIE PRE ZNALOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

Fenomén globalizácie a modernizácie činí dnešný svet čoraz rozmanitejším a prepojenejším. K úspešnému zapojeniu sa do spoločnosti je potrebné, aby jednotlivci ovládali meniace sa...

Information Behaviour

VÝVOJ TRENDOV VO VÝSKUMOCH INFORMAČNÉHO SPRÁVANIA ČLOVEKA

Informačné správanie je jednou z najvýraznejších a najviac preskúmaných oblastí informačnej vedy. Tematické zameranie výskumov a špecifiká ich koncipovania sa pritom v priebehu času,...

Digital content

REGISTR KRAMERIŮ

Volně dostupná aplikace pro provozování digitální knihovny – systém Kramerius – je již v provozu v mnoha desítkách instalací v ČR a v okolních zemích. Díky tomu, že je Kramerius...

Interview

NACHÁDZAJÚ SA KNIŽNICE UŽ PRED BRÁNOU UMELEJ INTELIGENCIE? ODHODLAJÚ SA VSTÚPIŤ A VYUŽIŤ JEJ POTENCIÁL, ALEBO SA NECHAJÚ UMELOU INTELIGENCIOU POHLTIŤ?

Na tohtoročných knihovníckych konferenciách a seminároch masívne rezonovali prebiehajúce zmeny v našej spoločnosti, jednou z aktuálnych tém je aj umelá inteligencia (AI). Tento rok sme...

Digital content

IMPLEMENTACE IIIF PRESENTATION API BRÁNY PRO SYSTÉM KRAMERIUS

Rodina mezinárodních standardů pro zpřístupnění digitalizovaných dokumentů IIIF se od svého vzniku před deseti lety vyvinula ve významnou aktivitu, kolem které existuje živá...

Digital content

AGGREGATES AND CATEGORIES OF AGGREGATES

The term aggregate was first used in the context of bibliography in the FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) published in 1998. At that time, the precise definition of aggregate...

Novinky

KNIHOVNÍK VO SVETE DEZINFORMÁCIÍ – AKO SA ORIENTOVAŤ V ZLOŽITOM INFORMAČNOM SVETE

Slovenská asociácia knižníc v spolupráci s Akademickou knižnicou UK v Bratislave a s podporou Fondu na podporu umenia pripravila v dňoch 13. 06. – 14. 06. 2023 v priestoroch Vedeckého parku...

Novinky

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ILIDE 2023 (NIELEN) O OTVORENEJ VEDE

V dňoch 23. – 26. apríla 2023 sa v priestoroch hotela Družba v Jasnej uskutočnila medzinárodná konferencia ILIDE – Innovative Library in Digital Era. Po vlaňajšom mimoriadnom septembrovom...

Novinky

SMARTLABY, UMELÁ INTELIGENCIA ČI VIDEOHRY – OHLIADNUTIE SA ZA KONFERENCIOU BIBLIOSFÉRY 2023

Koncom mája 2023 sa na pôde Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) konala odborná konferencia Bibliosféry, ktorá sa posledné roky zameriava najmä na témy a aktivity súvisiace...