Metodologický seminár: Informačné interakcie 2015 / Methodological workshop Information interaction 2015

Eventsinformation sciencelibrary and information scienceConferences, seminars, trainings, events

   

Seminár sa uskutočnil 27. 10. 2015 v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave, organizátorom metodologického seminára bola Katedra knižničnej a informačnej vedy Univerzity Komenského v Bratislave a odborným garantom Jela Steinerová. Je to už tretí ročník metodologického seminára, ktorý združuje doktorandov, ale aj pedagógov a odborníkov z praxe. Cieľom seminára bolo prezentovanie výskumných zámerov a projektov doktorandov a diskusia k metodologickým problémom informačnej vedy a praxe informačných služieb.

   

Share:
Issue content