Web BIBLIS – Súborná databáza regionálnej bibliografie

From Slovakia

Naša knižnica je typická verejná knižnica východného Slovenska. Používame knižničný informačný systém LIBRIS pre
knižničné fondy a BIBLIS pre tvorbu bibliografickej databázy. Vďaka združeniu ZVYKNI sme sa mohli pripojiť k internetu, hoci
len cez modem a telefónnu linku, a sprístupniť cez internet svoj elektronický knižničný fond na serveri ZVYKNI, neskôr u
dodávateľa programu OPAC LIBRIS.

Časom vznikla požiadavka sprístupniť aj regionálnu bibliografickú databázu. Po skúsenostiach so sprístupňovaním
knižných fondov a pretrvávajúcim nedostatkom finančných prostriedkov sme sa rozhodli vyvinúť vlastný systém na
sprístupňovanie bibliografických databáz. Na začiatku vývoja boli na systém Web Biblis definované minimálne požiadavky, ktoré
musel Web Biblis dodržať:

  • vyhľadávanie podľa kľúčových hesiel a autorít,
  • registre kľúčových hesiel a autorít,
  • prenositeľnosť medzi platformami Windows a Linux,
  • aktualizácia databázy bez nutnosti zásahu prevádzkovateľa servera,
  • systém pracujúci online priamo nad databázou (pre prípad, že niekedy budeme pevne pripojení na internet).

Vývoj sa začal v polovici septembra minulého roka. Krátko na to, t. j. 1. októbra, bola vypustená prvá funkčná verzia.
Obsahovala hľadanie podľa kľúčových hesiel, autorov, použitie logického operátora ALEBO, A, NIE k druhému heslu,
chronologické a abecedné zoradenie záznamov, registre kľúčových hesiel a autorov s plnotextovým hľadaním a výberom viacerých
hesiel, samostatnou aktualizáciou databázy. Dodržali sa všetky minimálne požiadavky a výsledok prekvapil aj nás. Po uvedení
prvej verzie vývoj nezastal a pokračoval až do záveru roka. Boli pridané nové možnosti a opravené nájdené chyby. Skončením
roka sa ukončil vývoj tejto jednodatabázovej verzie. Záujem prejavili ďalšie dve knižnice ZVYKNI, a tak začali od októbra a
novembra sprístup-ňovať svoju bibliografickú databázu.

Začatím nového roka sa začal znova vývoj novej generácie Web Biblisu, ktorá by umožnila virtuálne spojiť viaceré
databázy a vystupovať ako jedna súborná databáza. Tým by sa zlepšilo hľadanie, používateľ by už nemusel hľadať v každej
databáze zvlášť. Všetky predtým definované požiadavky zostali nezmenené, až na jednu. Nevedeli sme jednoducho a rýchlo
technicky vyriešiť prácu systémom online, aby sa hľadanie uskutočnilo na viacerých serveroch naraz. Tak sme rozhodli, že
databázy, ktoré tvoria súbornú databázu, budú umiestnené na jednom serveri, pričom ostane možnosť hľadať online v
jednotlivých databázach. Ďalším medzníkom vo vývoji Web Biblisu bol 20. január 2003, keď bola vypustená verzia so súbornou
databázou.


Popis rozhrania


<<itlib_webbiblis.tif>>

Vľavo je hlavné menu ZVYKNI, odkaz na návod, pod ním je “Historické okienko“ s dnešnými výročiami pre okres Rožňava.
Vpravo je popis vybranej databázy, preddefinovaná je súborná databáza. Pod popisom je na výber zoznam jednotlivých databáz.
Po vybraní inej databázy ako súbornej sa použije prvá generácia Web Biblisu, ktorá umožňuje mať Web Biblis na lokálnom
serveri a hľadať online. Pod výberom je prepínač Heslo/Autor, definujeme ním to, akého druhu je prvý vstup, ďalej je pole na
prvý vstup, prepínače ALEBO/A/NIE a Heslo/Autor definujú, v akom vzťahu je druhý vstup a akého druhu. Ďalšie polia od roku –
do roku definujú obmedzenie hľadania záznamov za určité obdobie. Pod tlačidlom Hľadaj nastavíme zoradenie záznamov
chronologicky alebo abecedne, ďalej sú odkazy na registre a kontaktný e-mail. Po výbere inej databázy sa e-mail zmení a
pribudne dátum aktualizácie vybranej databázy.


Hľadanie v databáze

Vyhľadávanie v jednodatabázovej verzii a súbornej databáze je skoro rovnaké, viac možností hľadania poskytuje súborná
databáza a je spravidla aj rýchlejšia. Preto preferujem hľadanie v súbornej databáze. Pred prvým hľadaním je vhodné si
pozrieť návod. Začneme najjednoduchším prezeraním/listovaním databázy. Databázu nájdeme na adrese

www.zvykni.sk
pod odkazom katalógy alebo priamo na

biblis.kniznica-rv.sk.


Prezeranie databázy

Prezeranie databázy sa uskutočňuje cez registre. Na použitie registrov nás upozorňuje aj vstupná stránka “ak nepoznáš
kľúčové heslá, pozri si register hesiel“. Najčastejšou chybou pri hľadaní je, že zadávame neexistujúce heslá alebo v
nesprávnom tvare. Napríklad
“história mesta Rožňava“ alebo “
história Rožňavy“. Kliknutím na odkaz Heslo, prípadne register kľúčových hesiel, sa zobrazí abeceda s odkazmi. Po
výbere písmena sa zobrazia heslá, kliknutím na heslo nájdené záznamy. Rovnaké je to aj v registri autorov. Ak chceme vybrať
viac hesiel, zaškrtneme vybrané heslá a na konci heslára klikneme na tlačidlo.


Hľadanie v registroch

V registroch môžeme hľadať s použitím diakritiky alebo bez nej, rovnako sa nerozlišujú veľké a malé znaky. Je dôležité
zadať začiatok hľadaného hesla, u autora začiatok priezviska. Môžeme zadať aj viac slov, ale v presnom poradí. Posledné slovo
môžeme skrátiť, je automaticky použité pravostranné krátenie, napr.
“knižnice ve“ (bez úvodzoviek) nájde knižnice vedecké a knižnice verejné. Pri zapnutom fulltexte toto obmedzenie
neplatí, môže byť rôzne poradie slov a každé slovo môže byť skrátené. Automaticky je použité ľavostranné aj pravostranné
krátenie u každého slova, nie je potrebné dávať zástupné znaky. Napríklad “
základ škola košice“ nájde všetky základné školy v Košiciach, kde sa vyskytujú všetky tri slová. Medzi slovami je
použitý operátor AND, ak pridáme slovo, ktoré neobsahuje heslo, tak nám ho nenájde. Hľadanie v registroch využívame, keď
nevieme presný tvar hesla.


Základné hľadanie

Základné hľadanie sa robí priamo na vstupnej stránke. Do vstupného políčka píšeme začiatok kľúčového hesla. Do jedného
políčka dávame vždy len jedno heslo, nekombinujeme niekoľko hesiel. Môžeme zadať aj viac slov, ktoré obsahuje dané heslo, ale
v presnom poradí. Posledné slovo môžeme skrátiť, automaticky je použité pravostranné krátenie. Môžeme, ale nemusíme použiť
diakritiku, rovnako sa nerozlišujú veľké a malé znaky. Ak hľadáme autora článku, prepneme prepínač na Autor. Vo výsledkoch
hľadania sa zobrazuje zoznam použitých hesiel.


Rozšírené hľadanie

V rozšírenom hľadaní môžeme definovať dva vstupy, medzi nimi logické vzťahy, a všetko obmedziť na určité
obdobie.

Príklady:

1. články o Gemerskej knižnici od Timey Zollerovej

<Heslo>
Gemerská knižnica <A> <Autor>
Zollerová Timea

2. knihovníctvo v Košiciach po roku 2001

<Heslo> 027 <A> <Heslo> “ Košice“ <od roku:> 2002

3. články o Gemerskej knižnici aj podľa predchádzajúceho názvu

<Heslo> Gemerská knižnica <ALEBO> <Heslo> Okresná knižnica Rožňava

4. články od Jána Grendu a Juraja Kováča v roku 1996

<Autor> Grenda Ján <A> <Autor> Kováč Juraj <od roku:> 1996 <do roku:> 1996

V súbornej databáze môžeme použiť aj tieto triky: Hľadanie hesla bez jeho variantov napríklad
školy bez
školy materské školy stredné… heslo vložíme do úvodzoviek, vtedy sa vypne pravostranné krátenie.

Systém nepustí hľadať kratší výraz ako 3 znaky, u MDT je povolené, ak ho dáme do úvodzoviek, napríklad “52“, ak chceme
heslá 52 aj 520.1, 528.4 zadajme “52?“.


Uloženie výsledkov hľadania

Na jednu stránku sa zobrazí 50 záznamov, ak je ich viac, na konci stránky sú odkazy na všetky ďalšie stránky. Keď si
chceme uložiť výsledok hľadania, nemusíme ukladať samostatne každú stránku a každé nové hľadanie. Do 500 záznamov je na
začiatku stránky s výsledkami odkaz “uložiť výsledok“, vtedy sa uložia všetky nájdené záznamy do dočasnej schránky. Môžeme
pokračovať v hľadaní a po skončení hľadania klikneme na odkaz “stiahnuť uložené“, vyberieme voľbu “uložiť súbor“ a zvolíme
adresár, kde sa má uložiť. Ak chceme prezrieť záznamy, rozbalíme uložený súbor, zobrazia sa nám jednotlivé hľadania a
vyberieme záznamy.

Ušetrí nám to čas a peniaze, prenos prebieha v komprimovanej forme a naraz uloží všetky stránky.


Aktualizácia databáz

Databázy si aktualizuje samostatne každý tvorca databázy. Aktualizácia sa vykonáva cez webové rozhranie, pri veľkých
databázach cez FTP prístup. Výhodou je, že databázu si môže aktualizovať každý samostatne a v ľubovolnom čase. Pred prvým
vystavením databázy je vhodné ju skontrolovať pre prípadné chyby, opraviť a až potom ju poslať. Prenos prebieha v
komprimovanom tvare kvôli úspore času a poplatkom za telefón. Ak si v hlavnej ponuke vyberieme určitú databázu, zobrazí sa
jej dátum poslednej aktualizácie. Rozloženie záznamov podľa rokov uvidíme po kliknutí na <od roku:>


Graf časového pokrytia databázy


<<itlib_graf.tif>>

V čase písania článku súborná databáza obsahovala vyše 54 600 záznamov.

Web Biblis je zaujímavým príkladom sprístupnenia našich jedinečných databáz ukrytých za múrmi knižníc a možností
spolupráce. Akékoľvek otázky, návrhy na zlepšenie alebo spoluprácu na vývoji systému pošlite e-mailom na adresu autora
článku.

Share: